Texty písní Xzibit Invade My Space

Invade My Space

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro: Jelly Roll]
This, cannot continue
We must go, our sep-arate waaaaays
Without youuuuu, I can do betterrrrr
But first these words, I have, to, saaaaay
It's nooooot, that I don't hear youuuuu
When you scream, and curse, my, naaaaame
It's juuuuust that I, don't feeeeeeel you
Nigga you, invade, my spaaaaaaace

[Xzibit]
YEAH!
Blacked out, tatted up, let's go, saddle up
I'm alge-ballin, dumb niggaz cain't add it up
Cock back, back 'em up, fuck what you throwin up (yeah)
All these rappers comin out, ain't nobody showin up
Man, where your talent at? Show me where your balance at
You the king of the streets? Well I ain't heard none of that
Just like the South say, watch what your mouth say
Frank Sinatra hustle, Rat Pack, +Did it My Way+
I know we don't see eye to eye, you ain't never lied
We should part ways 'fore somebody catch a homicide
Recognize, lost of a lot of love when my momma died
Did a gang of shhhhit, I'm surprised that I'm still alive
Fishburn yellin wake up, open up my eyes
Don't believe them lies from them guys that you idolize
Ridicule, try to downplay, try to minimize
And criticize when you on your grind so I realized

[Chorus: Jelly Roll]
This cannot continue, we must go our separate waaaaays
Without you I'll do better, but first these words I have to saaaaay
It's not that I don't hear you, when you scream and curse my naaaaame
It's just that I don't feel you, nigga you invadin my spaaaaace

[Xzibit]
Go ahead spit it out, that's right, get it out
So I can respond, nigga FUCK what you talk about
Drop like a guillotine, money over everything
seems to be the theme in the land of the Philistine
Mentally you still shackled up on some lame shit
Side by side on the bottom of a slave ship
Came a long way from the place that I started from
Ever seen a man's last breath beaten out of him?
Hate manifest from the inside out
The shit starts in your heart then spill out your mouth
I'm the odd man out, watch it all pan out
I see you tryin to stand up but you don't stand out (ha ha ha!)
Now that I found that my path is original
Prepared, never scared, had to peak at my pinnacle (yeah)
I'm not like you, but you think we identical
It's pitiful, you can never bang with the criminal

[Chorus]

[Xzibit]
Three wheels lock it up, ammo stock it up
It's not for niggaz cause George Bush comin after us
That's why it's time to roll, get where I gotta go
All my people fightin for they soul, you are not alone
Never waste my pearls on the swine and the ignorant
Forever on my grind, you despise and belittle it
Here's a little tidbit, X rock that real shit
Dump like a L.A.P.D. cop, over kill shit
Hooked on a brand new high called monopolize
Put you on track where you just, you was out of line
And I ain't got the time to fuck around with the dumb shit
You know that young shit, the "Hey nigga where you from" shit
Even though the pistol in my hand, I'm a businessman
People grow apart, don't expect you to understand
Let's part ways and, then pray for better days
I realize somebody 'bout to die, so I came to SAY

[Chorus]

[Xzibit] + (Jelly Roll)
Yeah, knowhatI'msayin? (you invadin my spaaaaace)
Yeah, stop askin where the fuck I'm at
Yeah (nigga you invadin my spaaaaace)
Tryin to see where I'm at, tryin to be where I'm at all the fuckin time
C'mon (you invadin my spaaaaace)
Get a life nigga, heheheh
I got mines, know'mtalkinbout? (nigga you invadin my spaaaaace)
C'MON!
[Intro: Jelly Roll]
To nemůže pokračovat
Musíme jít, náš Sep-arate waaaaays
Bez youuuuu, co můžu udělat betterrrrr
Ale první těchto slov, jsem pro, saaaaay
Je to nooooot, že nemám slyšet youuuuu
Když budete křičet a prokletí, moje, naaaaame
Je to juuuuust, že já, nemají feeeeeeel vás
Nigga vám, invazi, můj spaaaaaaace

[Xzibit]
Jo!
Začerněný out, tatted nahoru, jdeme, sedla nahoru
I'm alge-ballin, němý niggaz cain't přidat ji
Cock zpět zpět 'em nahoru, kurva, co throwin nahoru (jo)
Všechny tyto rappery sem ven, není nikdo showin nahoru
Člověče, kde svůj talent na? Ukaž mi, kde je váš zůstatek na
Ty králi v ulicích? Tak jsem je neslyšel, že žádný ze
Stejně jako v Jižní říkají, pozor na ústa, co říct
Frank Sinatra postrčit, Rat Pack, + Byl to My Way +
Vím, že nemáme nic vidět do očí, ty není nikdy lhala
Měli bychom se část cesty 'popředí někdo uloví vražda
Rozpoznávat, ztratil o hodně rád, když moje máma umřela
Udělal partu shhhhit, jsem překvapen, že jsem stále naživu
Fishburn yellin vzbuď se, otevři mé oči
Nevěřte jim leží od nich chlapi, že jste zbožňovat
Zesměšňování, zkuste to bagatelizovat, pokuste se minimalizovat
A kritizovat, když o vašem grind tak jsem si uvědomil

[Chorus: Jelly Roll]
To nemůže pokračovat, musíme jít každý svou waaaaays
Bez tebe budu dělat lépe, ale tato slova jsem na saaaaay
Není to, že nemám slyší vás, když vás křičet a prokletí mého naaaaame
Je to jen, že nemám pocit, vy, vy nigga invadin můj spaaaaace

[Xzibit]
Běž plivat na to, že je dobře, dostat ven
Takže nemůžu odpovědět, nigga FUCK co mluvit
Drop jako gilotina, peníze všechno
Zdá se, že téma v zemi Filistinského
Mentálně shackled si ještě na některé kulhaví hovno
Bok po boku na dně otrokem loď
Přišel dlouhou cestu z místa, že jsem začal od
Nikdy neviděl člověka poslední dech vytlačeného z něj?
Hate manifest zevnitř ven
Na hovno začíná ve vašem srdci pak vysypat úst
Jsem divný člověk, pozor všem vyjít
Vidím, že se snažím vstát, ale nemáte stand out (ha ha ha!)
Nyní, když jsem zjistil, že moje cesta je původní
Připravené, nikdy strach, musel na vrchol mé vrchu (jo)
Nejsem jako vy, ale myslím, že bychom totožné
Je to žalostné, můžete nikdy třesku s trestním

[Chorus]

[Xzibit]
Tři kola zamykací to, munice, vozidel, které se
Není to pro niggaz způsobit George Bush sem za námi
Proto je čas na to, kdy si musím jít
Všichni moji lidé bojovat za jejich duše, nejste sám
Nikdy odpadu moje perly na mor a ignorant
Navždy o můj grind, ty zlehčujete a bagatelizovat jej
Zde je malý pamlsek, X rock, že reálný hovno
Podbízet jako L.A.P.D. policajt, než zabít hovno
Hákovitý na zbrusu nové vysoce nazývá monopolizují
Dejte jste na správné cestě, pokud jste právě jste byl na trati
A já, není tu dobu asi kurva s němým hovno
Víte, že mladí sračka, že "Hej negře, kde si z" hovno
Přestože pistolí v ruce, jsem obchodník
Lidé vzdalovat, neočekáváme, abyste pochopili
Pojďme si část cesty, a pak se modlit za lepší dny
Uvědomil jsem si, někdo 'bout zemřít, tak jsem přišel k SAY

[Chorus]

[Xzibit] + (Jelly Roll)
Jo, knowhatI'msayin? (vy invadin můj spaaaaace)
Jo, přestal askin, kde to kurva jsem na
Jo (nigga invadin vám můj spaaaaace)
Snažím se zjistit, kde jsem na, snažím se, pokud jsem na všechny ty podělanej čas
C'mon (invadin vám můj spaaaaace)
Získejte života nigga, heheheh
Dostal jsem dolů, know'mtalkinbout? (nigga invadin vám můj spaaaaace)
C'mon!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy