Texty písní Xzibit Multiply

Multiply

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Xzibit]
I've beeeeen this way and I can't stop (ah)
Hands on the ball and I won't drop (no)
Half-assed rhymes that you can't watch (no)
It ain't cause I want to it's cause I got-ta
Get it Crip while the gettin is good
before the game is 10% skill and 90% Hollywood
I don't need that, I don't believe that
E'rybody gon' get hurt, if I do dirt
I flirt with the idea of quittin' the game
Nah!! I'ma evolve continue to change
It take brains, balls and backbones to get it on
and keep it on, we keepin it movin, to each his own
So I spit about it, whatever I feel about it
I'm just bein real about it; X get hot nigga forget about it
Speech don't failllll me now
Dedicated to the enemies and friends that hold me down

[Chorus: Nate Dogg]
(We) back on line (We) came to ride
(We) build (We) stack (We) multiply
(We) stay on the grind (Until) we die
And back for mo', cause we can't get enough

[Xzibit]
Above the rest, accept no less
Go ahead, check the game, be my guest
Somethin brand new and heavy to get off my chest
Win time after time 'til there ain't none left
Hardhat, punch the clock, back to work
I'm bigger, stronger, faster, built to hurt
everybody and anybody who come to my party
like they ready to get roudy and touch somebody
Who's that nigga y'all came to see? "X!"
Often imitated, but cannot be, "X!"
What's next, collect respect like paychecks
Straight to the bank with my bitch and have safe sex
What do you believe in? I believe in
seizin the moment, livin and dyin to spit with a vengeance
Here for redemption - been around forever
Y'all cats were just too blind to listen

[Chorus]

[Nate Dogg]
It ain't my fault.. we keep droppin hits
And you can't spit like this, so I'm takin yo' bitch
It ain't shit changed.. we gon' bang like this
And I'm drinkin this fifth, we still don't take no shit

[Xzibit]
I got a "Sixth Sense," that tells me you ain't worth six cents
I'm sick with my sixth sense
Whattup Doc? I'm gettin down to business
Crooked ass the cops to the Rampart district
Loose yourself in the music, move it or lose it
Abuse it, let's booze it, please don't confuse it with the
next man, it's the X Man rollin
Stand firm, solid as the ground I'm holdin
Make mine +Golden+, permanent +State+ issue
Stacked with the wealth that you can't take witchu
Long range missile, if we got issues
I'ma squeeze this shit and nobody gon' miss you
I'ma keep swingin 'til the medics come get you
We busy, stay off my line, you can't get through
Peep the design from the mastermind
Yo Dre, bring that shit back one more time!

[Chorus] - repeat 2X
[Xzibit]
Já jsem beeeeen tímto způsobem, a já nemohu zastavit (ah)
Ruce na míč a nebudu kapku (ne)
Half-zadkem rýmy, že nemůžete sledovat (ne)
To není příčinou chci to protože já mám ta-
Získat Crip zatímco dostání je dobrá
před zápasem je 10% a 90% dovednost Hollywood
Nepotřebuji to, že nevěřím, že
E'rybody gon 'ublížit, když jsem to špína
I flirtovat s myšlenkou quittin 'hry
Ne! Jsem vyvíjet i nadále měnit
To se mozek, koule a páteř, aby si to na
a udržet si to, my Keepin to posun, ke každému jeho vlastní
Tak jsem plivat na to, co cítím, o tom
Já jsem jen bein reálném o tom, X dostat horký nigga to zapomenout
Řeč ne failllll mě teď
Věnováno nepřátelům a přátelům, které drží mě

[Chorus: Nate Dogg]
(Jsme) zpět na internetových stránkách (jsme) přišel k jízdě
(My) sestavení (jsme) zásobníku (jsme) násobení
(My) pobyt na grind (do) zemřeme
A zpět na Mo ', protože nemůžeme nabažit

[Xzibit]
Nad ostatní, přijmout nic méně
Jen do toho, podívejte se na hru, bude mým hostem
Něco zcela nového a těžké se dostat z mé hrudi
Win čas od času 'til není žádný vlevo
Přilba, punč hodiny, zpátky do práce
Já jsem větší, silnější, rychlejší, postavený bolet
všichni a každý, kdo přijde do mé strany
jako oni připraveni Roudy a dotknout se někdo
Kdo to je nigga y'all přišli podívat? "X!"
Často napodobován, ale není možné, "X!"
Co bude dál, sbírat respektovat jako výplaty
Přímo do banky s mou fenku a bezpečném sexu
Co si myslíte v? Věřím, že v
Seizin chvíli žít a dyin plivat s pomstou
Tady na vykoupení - bylo asi navždy
Y'all kočky byly prostě příliš slepý k poslechu

[Chorus]

[Nate Dogg]
To není moje chyba .. držíme droppin hity
A nemůžete takhle plivat, takže jdu yo 'bitch
To není hovno měnit .. my gon 'bouchnout takhle
A já jsem drinkin tento pátý, stále neberou žádný sračky

[Xzibit]
Dostal jsem "Šestý smysl", který mi říká, že vám nestojí za šest centů
Je mi špatně s mým šestým smyslem
Whattup doktore? Jsem dostání se do práce
Křivý prdel policajti na okresní Rampart
Volné sebe v hudbě, přesunout it or lose it
Zneužití, ať je to chlast, prosím, nepleťte si to s
Další muž, je to člověk X rollin
Stát pevně, pevný jako země Držím
Make dolu + + Golden, permanentní + stát + problém
Skládaný s bohatstvím, které si nemůže vzít witchu
Dlouhé doletu, pokud máme problémy
Jsem zmáčknout tohle a nikdo gon 'chybět
Jsem udržet houpali 'til zdravotníci přijde vám
Jsme zaneprázdněni, z mého pobytu line, nemůžete dostat přes
Peep design od vůdce
Yo Dre, aby to hovno zpět více času!

[Chorus] - opakovat 2X
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy