Texty písní Xzibit The Mad In The Game

The Mad In The Game

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The Mad in the Game
(Madden 2001 Theme)

Hahhhh! Yeah!
Ladies and gentlemen, yeah! 2001!

-1-
Look I'm better than you and I can prove it
Set up your best defense I run through it
Check out the play by play with John Madden
Xzibit and EA Sports we come smashin'
Yeah! Its all in the game
Let me explain, bringing the fame
You can set it off in the rain, set it off in the snow
Forth down and one to go
Run your own franchise boilin' with team echo
I'm here for one thing to smash the other team
Breaking you down, everything you pass is out of bounds and incomplete
???? unlimited athletes making you stumble and fumble
Your offense in deep trouble
Yeah!

-Chorus-

In that field, feel the power! (Yeah, yeah!)
Only thing you hittin' is the ground in the showers (Uhhh)
Playbook full of technique I'm playing for keeps (Yeah)
Mouthpiece, put on your pads and tighten your clets (Ahhhhhhhha!)
In that field, feel the power! (Yeah)
Only thing you hittin' is the ground in the showers (Uhhh)
Playbook full of technique I'm playing for keeps
Mouthpiece, put on your pads and tighten your clets (Yeah)

-2-
Check the stats the numbers don't lie
Your quaterback throw lame ducks that don't fly
22 players with a passion to play
Top of Madden football at home always
Brought to you live by EA Sports
Try to rush for the first down but still fell short (Yeah!)
You hear the support from thousands of fans (*crowd cheering*)
Up in the stands pushin' off Superbowl plans
You will contact EA Sports you realize the facts (Yeah)
You might have kicked it off or caught the ball and ran it back
Welcome to the dog house you getting blown out
After the game you see the Madden bus rollin' out
(*Bus driving by*) Yeah!

-Chorus-

In that field, feel the power! (Yeah!)
Only thing you hittin' is the ground in the showers (cmon)
Playbook full of technique I'm playing for keeps
Mouthpiece, put on your pads and tighten your clets (Ahhhhhhhha!)
In that field, feel the power! (Uhhh)
Only thing you hittin' is the ground in the showers (Yeah)
Playbook full of technique I'm playing for keeps
Mouthpiece, put on your pads and tighten your clets

Yeah!
Šílený ve hře
(Madden 2001 Theme)

Hahhhh! Jo!
Dámy a pánové, yeah! 2001!

-1 -
Podívej já jsem lepší než vy a já mohu dokázat, že
Nastavte si nejlepší obranou jsem běžet přes to
Podívejte se na hry hrát s John Madden
Xzibit a EA Sports se dostáváme smashin '
Jo! Jeho všechny ve hře
Dovolte mi vysvětlit, přináší slávu
Můžete nastavit ho v dešti, nastavte ho na sněhu
Forth dolů a jeden jít
Zorganizuj svůj vlastní povolení boilin 's týmem echo
Jsem tady pro jednu věc rozbít jiný tým
Lámání vás, všechno, co předat, je mimo hrací plochu a neúplné
?? neomezené atleti takže budete klopýtat a tápat
Váš čin ve velkých problémech
Jo!

-Chorus-

V této oblasti, cítit sílu! (Jo, jo!)
Jediná věc, kterou Hittin 'je na zem sprchy (Aaa)
Scénáře plné techniky hraji za drží (jo)
Hubičky, dát na své podložky a dotáhněte své clets (Ahhhhhhhha!)
V této oblasti, cítit sílu! (Jo)
Jediná věc, kterou Hittin 'je na zem sprchy (Aaa)
Scénáře plné techniky hraji pro udržuje
Hubičky, dát na své podložky a dotáhněte své clets (Ano)

-2 -
Podívejte se na statistiky čísla nelžou
Vaše quaterback hodit odepsanými, že neletí
22 hráčů s vášní pro hru
Zpět na začátek fotbalu Madden doma vždy
Přinesl vám žít podle EA Sports
Pokuste se spěchat na první dolů, ale stále ještě nedosáhl (yeah!)
Slyšíš podporu od tisíců fanoušků (* dav jásající *)
Až v hledišti pushin 'off Superbowl plány
Budete kontaktovat EA Sports si uvědomíte skutečnosti (Ano)
Možná jste ho kopl nebo chytil míč a běžel zpátky
Vítejte na psa domu vám dostat sfoukne
Po hře uvidíte autobusové Madden Rollin 'z
(* Bus Jízdu *) Yeah!

-Chorus-

V této oblasti, cítit sílu! (Yeah!)
Jediná věc, kterou Hittin 'je na zem sprchy (Cmon)
Scénáře plné techniky hraji pro udržuje
Hubičky, dát na své podložky a dotáhněte své clets (Ahhhhhhhha!)
V této oblasti, cítit sílu! (Aaa)
Jediná věc, kterou Hittin 'je na zem sprchy (Ano)
Scénáře plné techniky hraji pro udržuje
Hubičky, dát na své podložky a utáhněte si clets

Jo!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy