Texty písní Xzibit Restles X

X

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yeah! Ladies and gentleman
Broadcastin live to you and yours
It's Mr. X to the Z, Xzibit
Yeah, bouncin, c'mon

The first day of the rest of my life
X stand behind the mic like Walker Cronkite
Y'all keep the spotlight, I'm keepin my rhymes tight
Lose sight of what you believe and call it a night
This ain't the light-weight, cake mix shit that you're used to
Teflon territory you just can't shoot through
You gon shoot who? (Who?) Not even on your best day
Rollin the Wild West way, givin it up
Leavin the whole world stuck not givin a fuck
Laid in the cut, now we break through in the rut
Hennesey and orange juice baby fill up a cup
Quick to grab Mary Jane by the butt and squeeze
Loosen up, let your hair down, and join the festivities
Overcrowd the house like lockdown facilities
Bitches be, quick to give me brains while the pistol range
Goin up and down my dick like the stock exchange

1 - (X) Rearrange the whole game with my rugged sound
(X) Won't even say your own name when I come around
(X) Stay on top but remain from the underground
(X) to the Z and we all in the family

Repeat 1

Ever since Xzibit could spit, been on some pimp shit
Approach every woman like a - potential mistress
Shine bright, make sure that X stay tight
Cause tonight I might meet my next ex-wife
Mr. Big Chief Reefer, Xzibit use his dick like a Visa
I run it through and money come out
Runnin your mouth, I'll have somebody run in your house
Ravel your spouse and have a little fun on the couch
Now you know that it was bound to happen
I came to give you what you lackin
whenever you hear them other niggaz rappin
Rockin chains, stadiums, paladiums, cracked craniums
My whole skeleton is dipped in titanium
Drop-top tinted on twenties
Usin rappers like crash test dummies, stackin real estate and money
It's funny how things change overnight when you thinkin right
I beat the odds like Ike beat on his first wife

Repeat 1 (2x)

What an event, we hardcore a hundred percent
Makin it stick, Los Angeles proudly presents
The real deal, how does it feel? No special effects
Yank the chain off of your neck, demand the respect
Now all your conversations sound strange to me
It be like everybody around me done changed but me
I stand alone on my own two feet
Stab a track, strangle the beat - Restless, no time for sleep
Niggas be weak, I'm concrete like Benjamin Grimm
It's a very thin line between a foe and a friend
Straight to the chin (Not these niggas again)
Call Doc, bounce to the spot, and slide right in
I ain't tryin to see nothing but progress, regardless
Home of the heartless, move right, remain cautious
Represent nothing but the hustle and struggle
Hennessy, rock plenty of ice, making a double, now SCREAM

Repeat 1 (2x)

[Snoop Dogg]
So there you have it; A-B-C, D-P-G-C
X to the motherfuckin Z
Mr. Xuberant, Xtravagant, Xtrordinary, Xciting, X-a-lotta
X-O with a little bit of Xtasy
X-ing your bitch-ass out if you tryin to test the G
And what's the recipe? Xcalibur weaponry
And we shoot Xceptionally
That there is hot- X marks the spot?
Fuck naw, X spots the marks
Xclamation point, niggaz!
Jo! Dámy a pánové
Broadcastin žít pro vás a vaše
Je to pan X Z, Xzibit
Jo, Bouncin, pojď

První den zbytku mého života
X stojí za mikrofonem jako Walker Cronkite
Y'all udržet pozornost, jsem Keepin moje rýmy těsný
Ztrácet ze zřetele, co si myslíte, a nazývat to noc
To není lehký-váha, koláč mix hovno, že jste zvyklí
Teflon území prostě nemůžete střílet přes
Ty gon střílet, kdo? (Kdo?) Ani na nejlepší den
Rollin Divokého západu cesty, givin to
Leavin celý svět přilepená nevzdává kurva
Položeny v řezu, teď jsme prorazit v říje
Hennesey a pomerančová šťáva dítě naplnit pohár
Rychlé uchopení Mary Jane na zadek a mačkal
Uvolněte se, nechte si vlasy dolů, a připojte se ke slavnostem
Přeplnit domě jako uzamčení zařízení
Feny se, rychle mi mozek, zatímco pistole řady
Jel nahoru a dolů péro, jako na burze cenných papírů

1 - (X) Změna uspořádání celou hru se svým robustním zvukem
(X) Nebude se dokonce říci své jméno, když jdu kolem
(X) Zůstaň na vrcholu, ale zůstávají z podzemí
(X) Z a my všichni v rodině

Opakovat 1

Od chvíle, kdy Xzibit mohl plivat, byly na některých pasák hovno
Přístup každá žena jako - potenciální milenka
Jasně zářit, ujistěte se, že X zůstat pevně
Protože dnes v noci jsem se mohl setkat mé další ex-manželka
Mr. Big Chief kadeta, Xzibit používat jeho ptáka jako Visa
Vedu to a peníze vyjdou
Runnin pusy, budu muset někoho běžet ve vašem domě
Ravel svého manžela a mít trochu legrace na gauči
Teď už víte, že to bylo nevyhnutelné
Přišel jsem k vám, co jste lackin
Uslyšíš je další niggaz rappin
Rockin řetězy, stadiony, paladiums, popraskané lebky
Celý můj skelet je namočeno v titanu
Drop-top zbarvené o dvacet
Usin klepátka jako figuríny nárazové zkoušky, stackin nemovitostí a peníze
Je to legrační, jak se věci změnit přes noc, když přemýšlela právo
Porazil jsem šance jako Ike porazil na jeho první manželky

Opakujte 1 (2x)

Jaké události jsme hardcore sto procent
Makin to tyč, Los Angeles hrdě prezentuje
Skutečné řešení, jak je to pocit? Žádné speciální efekty
Trhnout řetězu z vašeho krku, vyžaduje dodržení
Nyní všechny vaše konverzace znít divně na mě
To jako všichni kolem mě udělal, ale změnila mě
Stojím sám na vlastních nohou
Stab trať, uškrtit beat - Restless, není čas na spaní
Niggas být slabý, že jsem beton jako Benjamin Grimm
Je to velmi tenká linie mezi nepřítele a přítel
Rovnou na bradu (ne tyto niggas znovu)
Volání Doc, odskočit na místě, a posuňte přímo v
Já se snažím ne vidět nic, ale pokrok, bez ohledu na
Domov bezcitný, pohyb doprava, zůstávají opatrní
Představují jen shon a zápas
Hennessy, rock velké množství ledu, což double, nyní SCREAM

Opakujte 1 (2x)

[Snoop Dogg]
Takže tady to máte, A-B-C, D-P-G-C
X motherfuckin Z
Pan Xuberant, Xtravagant, Xtrordinary, Xciting, Xa-Lotta
X-O s trochou Xtasy
X-ing tvoje děvka-zadek, jestli jste se snažím test G
A co je recept? Xcalibur ozbrojení
A my jsme střílet Xceptionally
Že je hot-X označuje místo?
Kurva Ne, X skvrny značky
Xclamation bod, niggaz!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy