Texty písní Xzibit Weapons Of Mass Destruction Hey Now

Hey Now

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Verse - Xzibit]
I'm a - menace to society baby
The police wanna relocate me
They running with gun up but they can't fade me
They wanted to come up but they ain't crazy
I ride one in the chamber, with gun on cock
'6-tre Chevrolet rollin witout no top
Got them hydraulics that's dumping, making it drop
California to Virginia Timmy making it hot (WOOO!!!)
Taking - long rides in the G4 plane
X Man to the stage, got 'em going insane
Yeah! Got the world saying my name
I'm bout to make a little change, I'ma keep it the same, ya dig
X to the Z baby, run up on you hitting corners
Phantom platinum grill
X be the life of the party, c'mon!
Don't be scared girl, reach out and touch somebody

[Chorus] (Timbaland)
Can you feel the speakers jumping? (yeah!)
Other guys surrounding but they don't say nuthin (yeah!)
Muggin in the club like they wanna do something (yeah!)
Feeling kinda rowdy huh? hey now! hey now! (slow down!)
All the girls mean muggin (yeah!)
Cause it musta seem what the girl pulled up in (yeah!)
In the club like they wanna do something (yeah!)
Feeling kinda rowdy huh? hey now! hey now! (slow down!)

[Verse - Xzibit]
Hey girl! Look where I live
40 acres and a Maybach Benz
You wanted to party but I got biz
This ain't entertainment, I'm feedin my kid
On a 4 or 5 in the carpool lane
Got to hit some corners, I'm ridin the caine
Wanna ride out to a island and tan your frame
And just waste away a couple of days, holla back at me!
Look where I bat
Make the crowd get loud like the sound of a gat
L.A. on my baseball hat
Where they runnin right up on you in that black on black
So move - better - bounce like a mother
When brother got Mass Weapons of warr with each other
X gettin big, not ready to die yet
My militant mindset got you runnin for cover, so yo!

[Chorus]

[Bridge]
I'm the life of the party
I got a moon roof! We poppin up out of
Look at the whole world! They talkin about us
I got a mean hook! To rattle yo body

[Verse - Xzibit] (Timbaland)
I wanna - talk a little, pick ya brain
wanna see you in somethin little, walk around the plane
Yeah! I got a lot to gain
Getting my label off the ground like David Blaine
So now - what you know bout me?!
I'm a self made man from poverty
Yeah! Now I own a lot of property
I "pimp rides," lifestyles, and companies, so yo!
Now let me spit you the facts
I used to hustle the corner, but I ain't bringin you that
Naw! I'm like swingin a bat
Run at yo kneecaps for comin out ya face like that
Baby girl touchin my chain (oh!)
Now let me tell you who I ain't (oh!)
You can't run no games
(I'm gangsta, baby ain't nuttin changed)

[Chorus]

[Timbaland ad-libs]
[Verse - Xzibit]
Já jsem - hrozba pro společnost dítě
Policie chce přemístit mě
Oni běží s pistolí se ale nemohou blednout mě
Chtěli přijít, ale není blázen
Já jezdím jeden v komoře, s pistolí na penis
6.-tre Chevrolet rollin witout žádný vrchol
Mám je hydraulika, která je dumping, což je pokles
Kalifornie do Virginie Timmy dělat to horký (WOOO!!)
Užívání - dlouhé jízdy v rovině G4
X muž na pódium, dostala 'em se zblázním
Jo! Se dostal na světě říká moje jméno
Já jsem zápas, aby se trochu změnit, jsem držet to stejné, ya dig
X dítě Z, spusťte se na vás bít rohy
Phantom platiny gril
X je život party, pojď!
Neboj se holka, natáhnout ruku a dotknout někoho

[Chorus] (Timbaland)
Můžete cítit reproduktory na lyžích? (Yeah!)
Ostatní kluci okolí, ale oni neříkají nuthin (yeah!)
Muggin v klubu jako oni chtějí udělat něco (yeah!)
Pocit trochu hlučný co? hej teď! hej teď! (Zpomalit!)
Všechny dívky střední muggin (yeah!)
Protože se to muselo vypadat, co se dívka zastavila v (yeah!)
V klubu jako oni chtějí udělat něco (yeah!)
Pocit trochu hlučný co? hej teď! hej teď! (Zpomalit!)

[Verse - Xzibit]
Hey Girl! Podívejte se, kde bydlím
40 akrů a Maybach Benz
Chtěl jsi na party, ale mám biz
To není zábava, já jsem feedin moje dítě
Na 4 nebo 5 v carpool pruhu
Dostal k hitu některých zatáčkách, jsem ridin Caine
Chci jezdit ven na ostrov a opálení rámu
A jen vyplýtvat pár dní, holla na mě!
Podívejte se, kde jsem bat
Zkontrolujte si v davu hlasitý zvuk, jako revolver
L.A. na můj baseball čepici
Tam, kde Runnin právo se na vás v té černé na černém
Takže pohyb - lépe - bounce jako matka
Když bratr dostal zbraní hromadného Warr navzájem
X dostání velké, není ještě připraven zemřít
My militantní myšlení tě Runnin pro krytí, tak jo!

[Chorus]

[Most]
Já jsem život party
Mám měsíc střechu! My poppin až z
Podívejte se na celý svět! Ty mluvíš o nás
Mám střední hák! Chcete-li chrastítko yo tělo

[Verse - Xzibit] (Timbaland)
Chci si - mluvit málo, vybrat ya mozku
Chci tě vidět v něco málo, chodit kolem letadla
Jo! Mám hodně získat
Získání můj label mimo zemi, jako je David Blaine
Takže teď - co víte o mě?!
Jsem já se stal člověkem z chudoby
Jo! Teď jsem vlastní spoustu majetku
I "pasák na koni," životní styl, a firmy, tak jo!
Nyní mi dovolte plivat vám fakta
Kdysi jsem ruch rohu, ale já se vám, že bringin
Né! Jsem rád houpali netopýr
Běh na yo kolena pro sem se tě tváří jako že
Holčička Touchin můj řetěz (oh!)
Teď mi dovolte říct, kdo mi není (oh!)
Nemůžete spustit žádné hry
(Já jsem gangsta, dítě není nuttin měnit)

[Chorus]

[Timbaland ad-libs]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy