Texty písní Yusuf Islam A is for Allah

A is for Allah

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A is for Allah, nothing but Allah;
Ba is the beginning of Bismillah;
Ta is for Taqwa, bewaring of Allah;and Tha is for Thawab, a reward;
Ja is for Janna, the Garden of Paradise;
Ha is for Hajj, the blessed pilgrimage;
Kha is for Khaatem, the seal of the prophethood given to the Prophet, Muhammed (SAW);
Da is for Deen, Al-Islam, religion with Allah since time began;
Dha is for dhikr, remembering Allah;
And Ra is for the month of Ramadhan, ohh Ramadhan;
Za is for Zakat to pure our greed, when we give our money to those in need;
Sa is for Salamu alaikum, peace be with you wa'alaikum assalam;
Sha is for shams, the shining sun, which Allah placed for everyone;
And Sua is for salat, for when we pray facing him, everyday, facing him, till we meet our lord;

Allah there's only one God and Muhammed is his Messenger.
Allah, La ilaha illa'allah;

Dua is for duha, the morning light, the sun has turned from red to white;
Tua is for tareeq, the path to walk upon;
And Dhua is for dhil, a shadow;
And Aa is for ilm, the thing to know, to make our knowledge grow, in Islam;
Gha is for ghaib, a world unseen and that we know is not a dream;
Fa is for, the Opening, Al-Fatiha;
And Qua for the Qur'an, the book of God;
And Ka is for kalima, a word we're taught to teach us what is good and what is not;a
Nd La is for the beginning of La ilaha illa'allah;
Ma is for the Messenger Muhammed-ur-Rasoolillah.

La ilaha illa'allah, Muhammed-ur-Rasulilllah;
Allah, there's only one God and Muhammed is his Messenger.
Allah, la ilaha illa'allah;

Na is for nawm, the sleep God gave to give us rest after the day;
Ha is for the Hijra, the journey that, the Prophet made;
And Wa for wudu before we pray to help us wash our sins away;
And Ya for Yawm-mid-Deen;

Allah, there's only one God and Muhammed is his Messenger.
Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, there's only one God and Jesus was his Messenger.
Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, there's only one God and Moses was his Messenger.
Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, there's only one God and Abraham was his Messenger.
Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, there's only one God and Noah was his Messenger.
Allah, La ilaha illa'allah;
Allah, there's only one God and he created Adam, and we are the children of Adam.
Allah,La ilaha illa'allah;
Allah, there's only one God and Muhammed is his Messenger.
Allah, La ilaha illa'allah.
A je pro Allah, nikoho jiného jen Allah ;
Ba je začátek z Bismillah (dá-li Bůh)
Ta je pro Taqwa, hlídáni Allahem ; a Tha je pro Thawab, odměnu.
Ja je pro Jannah, zahrada Ráje
Ha je pro Hajj, požehnanou pouť
Kha je pro Khaatem, pečeť od prorokova úřadu dána poslu Mohammedovi (saallahu alajhim wa salam)
Da je pro Deen, Islám, náboženství s Allah od začátku
Dha je pro dhikr, vzpomínání si Allaha
A Ra je pro měsíc Ramadán, ooh Ramadán,
Za je pro Zakat, očista naší nenasytnosti, když dáváme peníze těm, kdo potřebují
Sa je pro Salam alaikom, mír buď s tebou a mír s tebou
Sha je pro shams, zářící slunce,j které Allah umístil pro všechny.
A Sua je pro salat, když se modlíme k němu, každý den, tváří k němu, dokud nepotkáme našeho pána

Allah je jen jeden Bůh a Muhammed je jeho
Posel.
Allah, La ilaha illa allah (není Boha kromě Allah)

Dua je pro duha, ranní světlo, slunce ze změnilo z rudé do bílé
Tua je pro tareeq, cesta k vzhůru
A Dhua je pro dhil , stín
a Aa je pro ilm, věc, kterou víš, pomáhá růst naším vědomostem v islámu
Gha je pro ghaib, svět nespatřený a my víme, že to není sen
Fa je pro otvíratelku, al -Fatiha
a Qua je pro Qurn, knihu Boží
A Ka je pro kalima, slovo které nás učí co je dobré a co ne.
A La je pro začátek La ilaha ila allah
Ma je pro Posla Muhammeda posla Allaha

Není boha kromě Allah a Muhammed je posel Boží
Allah je jen jeden Bůh a Muhammed je jeho Posel
Allah, není boha kromě Allah

Na je pro nawm, ve spánku nám Bůh dáva odpočinek po dni
Ha je pro Hijra, cesta, kterou Posel provozoval
a Wa je pro wudu předtím než se modlíme pomáhá nám umýt naše hříchy pryč
a Ya je pro Yawm-den soudu

Allah není boha kromě Allah a Mohammed je jeho posel.
Allah není boha kromě Allah
Allah není boha kromě Allah a Ježíš je jeho posel.
Allah není boha kromě Allah
Allah není boha kromě Allah a Mojžíš je jeho posel.
Allah není boha kromě Allah
Allah není boha kromě Allah a Noe je jeho posel.
Allah není boha kromě Allah
Allah není boha kromě Allah a on stvořil Adama a my jsme děti Adama.
Allah není boha kromě Allah
Allah není boha kromě Allah a Mohammed je jeho posel.
Allah není boha kromě Allah
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy