Texty písní Z-Ro Let the Truth Be Told Ride 2 Night

Ride 2 Night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

How many niggaz, wanna ride tonight
Fuck with me, it'll be a homicide tonight
I'ma make me a motherfucker, slide tonight
And put a swelling on his pimping, ride out tonight

Back in 1994, I use to hustle all the time
Instead of a woman, Ro had making money on his mind
Now it's 2000 and 3, and ain't a thang changed
I'm still fishing for feddy, bringing to make brains hang
Nigga this Rap-A-Lot Mafia, for life my nigga
Fuck over us, and you'll be looking for your life my nigga
I garuntee, that you will lose it
(cause I'm a motherfucking fool with my hand tool, and I'm not afraid to use it)
Cause everyday, a nigga be busting for fun
When I be clutching my guns, bullets get stuck in they lungs
Who that talking down on the compound, what they smoking on
Mo City inner-circle, will leave a bitch with broken bones
United together, forever
As long as Little J give me the go-ahead, I'ma brandish my Baretta
So one mo' kill one mo' murder, one mo' homicide
Challenge my authority, and I'ma show you how to ride

How many niggaz, wanna ride tonight
Fuck with me, it'll be a homicide tonight
I'ma make me a motherfucker, slide tonight
And put a swelling on his pimping, ride out tonight

Mo City motherfucker, run and hide
I got 17 in the clip, plus I got one inside
The chamber leaving no remainders, I display myself
And put my mask on up in my glass house, like a receiver on my cash route
Until I'm paid, living in the ghetto is hard
So I take what I need, and seek forgiveness of the Lord
Can I get a blessing, niggaz is stressing me out
But when I open fire, seem like they be helping me out
And not a nan-nother one of these fellas, be still bumping
Clear the parking lot, ain't nobody left but I'm still dumping
(automatic twin bitches, out the window
Cause I be tripping on that cousin, and that endo)
In a world of my own my nigga, I'm a G in these streets
And if you looking for me bitch, I'ma be in these streets
It ain't no hiding from the shadow of death, it's do or die
Go to war with a killa, and I'ma show you how to ride

How many niggaz, wanna ride tonight
Fuck with me, it'll be a homicide tonight
I'ma make me a motherfucker, slide tonight
And put a swelling on his pimping, ride out tonight

I'ma show you motherfuckers, how to ride
Let a motherfucker disrespect me, I'ma show a motherfucker how to slide
(hoping some of that, cause I will lose it
Got a firearm, and I'm able to use it)
Shoot first, and never ask questions later on
This life I'm living, one day you here the next day you gone
Become a memory fucking with me, plus I'm thugging to the finish line
Fuck what they going through, they gon give me mine
A ton and a half, of leave me alone
Coming at me your members too nervous, to come see me alone
Where the real niggaz at, where the real niggaz at
Cause these coward motherfuckers, got me watching my back
And everytime, I woop a nigga's ass
I gotta watch out for the reprocussion, don't be a victim when a bitch nigga blast
I'm on my P's and Q's, at all times
Come and see me motherfucker, I'ma show you how to ride

How many niggaz, wanna ride tonight
Fuck with me, it'll be a homicide tonight
I'ma make me a motherfucker, slide tonight
And put a swelling on his pimping, ride out tonight

How many niggaz wanna ride tonight, fucking with Z-Ro
It's fa sho, to be a homicide tonight
I be damned, if I let a motherfucker get out of line with me
And I don't pull his co-tail, fuck around and slap the shit out a motherfucker
Bitch you better back-back, give me fifty
Mo' than fifty feet though, bitch you better give me fifty mo'fucking kilometers
Give me fifty miles mo'fucker, you don't wanna be around me man
When my face frown up, cause your bitch ass'll be face up from the ground up
Feel me R.I.P., rest in peace hoe ass niggaz
Kolik niggaz, chceme jet večer
Seru se mi, že bude vražda večer
I'ma, aby mi ty zmrde, skluzavka večer
A dal otok na jeho kuplířství, přečkat večer

Návrat v roce 1994, mohu použít na shon po celou dobu
Místo žena, Ro musel vydělávat peníze na jeho mysl
Teď je z roku 2000 a 3, a není to změnilo thang
Jsem stále loví feddy, takže aby se mozek viset
Nigga této Rap-A-Lot mafie, za života mých nigga
Seru nad námi, a budete se hledá pro svůj život můj nigga
I garuntee, že ztratíte to
(protože já jsem to, pohrávat s mojí rukou nástroj, a já jsem neměla strach ji používat)
Protože každý den, jeden nigga být busting pro zábavu
Když jsem se svírání mé zbraně, náboje, které uvíznou v plicích
Kdo stanoví, že mluvíme o sloučeninu, co si o kouření
Mo-City vnitřní kruh, odejdou děvka s porušenými kosti
Spojené spolu, navždy
Jak dlouho, jak Little J dej mi go-dopředu, I'ma mávání mého Baretta
Takže jedno Mo 'zabít jednu MO' vraždy, jedna mo 'vražda
Challenge mé moci, a I'ma ukázat vám, jak jezdit

Kolik niggaz, chceme jet večer
Seru se mi, že bude vražda večer
I'ma, aby mi ty zmrde, skluzavka večer
A dal otok na jeho kuplířství, přečkat večer

Mo City ty svině, běž schovej a
Já mám 17 v klipu, a navíc jsem dostal dovnitř
Komora odchodu žádné zbytky, já sám displeje
A dal mou masku až v mém domě skla, jako přijímač na mé hotovosti trasu
Do doby, než jsem placená, kteří žijí v ghettu je těžké
Tak jsem se vzít to, co potřebuji, a usilují o odpuštění Pána
Mohu dostat požehnání, niggaz se zdůrazněním mě ven
Ale když jsem otevřený oheň, se zdá, jako by se v mi pomáhá
A není-nan nother jeden z těchto kluci, se stále nárazem
Uvolněte parkoviště, není nikdo doleva, ale jsem stále dumping
(automatické dvojče fen, z okna
Protože jsem se, že na klopýtnutí bratránek, a že endo)
Ve světě můj vlastní můj nigga, jsem G v těchto ulicích
A pokud hledáte mi bitch, I'ma být v těchto ulicích
Není žádný ukrývám stínu smrti, a to udělat, nebo zemřít
Jít do války s killa, I'ma a ukázat vám, jak jezdit

Kolik niggaz, chceme jet večer
Seru se mi, že bude vražda večer
I'ma, aby mi ty zmrde, skluzavka večer
A dal otok na jeho kuplířství, přečkat večer

I'ma show vy svině, jak se na jízdu
Nechť a ty svině mi neúcta, I'ma ukázat ty svině, jak se klouzat
(v naději, že některé, protože jsem se o něj přijde
Mám zbraň a jsem schopen ji používat)
Zastřelte první, a nikdy se klást otázky na později
Tento život jsem živý, jeden den jste tady další den, kdy jsi pryč
Staňte se paměti, kurva se mnou, a navíc jsem thugging až do konce řádku
Seru na to, co prochází, ale dejte mi moje gon
A ton a půl, ze nech mě o samotě
Uvidíte na mě vaše členy příliš nervózní, až přijde za mnou sama
V případě, že skutečné niggaz v případě, že v reálném niggaz
Protože tyto zbabělce svině, mě sledujete záda
A vždy jsem woop jeden nigga na zadek
Musím dávat si pozor na reprocussion, nenechte se jako oběť, kdy bitch nigga odstřelu
Já jsem na mé P a Q je na všech dob
Přijeďte se podívat na mě ty zmrde, I'ma ukázat vám, jak jezdit

Kolik niggaz, chceme jet večer
Seru se mi, že bude vražda večer
I'ma, aby mi ty zmrde, skluzavka večer
A dal otok na jeho kuplířství, přečkat večer

Kolik niggaz chcete jet dneska, kurva, s Z-Ro
Je to fa sho, to je vražda večer
Já se propadnu, jestli jsem ať svini ven z linie se mnou
A nebudu tahat jeho spolupracovníků-ocas, kurva kolem Slap a na hovno ty hajzle jeden z
Děvka jste lepší zpět-back, dej mi padesát
Mo 'než padesát stop i když, ty děvko radši dej mi padesát kilometrů mo'fucking
Dejte mi padesát mil mo'fucker, nechcete, aby se kolem mě muž
Když se můj obličej mračit se, způsobí, že vaše děvka ass'll třeba čelit od země až
Cítíš se mi odpočívej v pokoji, odpočívá v pokoji motyčka zadek niggaz
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy