Texty písní Zebrahead MFZB (Motherfucking Zebra-head Bitch) Hello Tomorrow

Hello Tomorrow

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hello tomorrow and good-bye to yesterday
We've been waiting for this moment

And we still don't know what to say
We may never find the answers or know the reason why
Why we both decided we should say good-bye
Nothing but good things are coming my way
If you are going please let me stay
You bring me down when I'm getting high
You turn me on I amplify
1-2-3 times you've broken me (Broken Me)
I won't bleed like this forever
I'm down to ride but my wings are severed
Blindside blitz- evacuation
I'm stuck in hell your on vacation
1-2-3 times you've broken me (Broken Me)
I've been waiting
Waiting for the day
I've been waiting
Waiting for the day
I'm still waiting for tomorrow
Tired of living in yesterday
I've been waiting
Waiting for the day I'd be over you
Oceans, devotions, these notions run dry
Floating away and I don't know why
Spend all my days in a bottle thinking
You're like an anchor got me sinking
1-2-3 times you've broken me (broken me)
Say good-bye now and mean it forever
Got to move on and keep it together
Forget the things that you've said and you've done
That's in the past, here comes the sun
1-2-3 times you've broken me (broken me)
[Repeat Chorus]
Ahoj zítřku a nashle včerejšku
Čekali jsme na tento moment

A my pořád nevíme, co říct
Nejspíš nikdy nenajdeme odpovědi nebo důvody proč
Proč jsme se oba rozhodli říct si sbohem
Nic, kromě dobrých věcí, nejde mou cestou
Když jdeš, dovol mi zůstat
Srážíš mě, když stoupám
Měníš mě, když zesiluji
jednou-dvakrát-třikrát jsi mě ničila (mě ničila)
Nebudu se kvůli tomu trápit věčně
Chtěl bych se vznášet, ale má křídla jsou pryč
Překvapivý útok blesková evakuace
Trčím v pekle tvé dovolené
jednou-dvakrát-třikrát jsi mě ničila (mě ničila)
Čekal jsem
Čekal jsem na den
Čekal jsem
Čekal jsem na den
Pořád čekám na zítřek
Unaven žitím ve včerejšku
Čekal jsem
Čekám na den, kdy se přes tebe přenesu
Oceány, věrnost, tyhle pojmy jdou na prázdno
Plynou pryč a já nevím proč
Trávím veškeré mé dny s láhví přemyšlením
Jsi jako kotva táhnoucí mě ke dnu
jednou-dvakrát-třikrát jsi mě ničila(mě ničila)
Říct nashle a myslet to navždy
Přenést se přes to a vydržet to spolu
Zapomenout na věci, co jsi řekla a co jsi udělala
To je minulost, vychází slunce
jednou-dvakrát-třikrát jsi mě ničila (mě ničila)
[Opakovat refrén]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy