Texty písní Zebrahead Phoenix The Art Of Breaking Up

The Art Of Breaking Up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everybody welcome to the art of losing
I never thought that I'd be giving up
Take your best shot, it's ego-bruising
One for the road and I think I've had enough

I owe you! Pain and suffering
You owe me! A sense of humor
I know you! Want the last word
Too bad, goodbye!

And all the words that we're saying spinning in circles
Over and over I let this go
And now this game that we're playing getting us nowhere
What are we waiting for?

(Hey!) Let’s break it down
(Hey!) Let’s give it up
This is the sound of me bleeding: Whoa oh-oh!
(Hey!) Let’s break it down, the Art of Breaking Up
This is the sound of me leaving: Whoa oh-oh!

Take another jab and say that you hate me
Win another medal in the Art of Breaking Up
Pack up and threaten to leave me
Promise you I won't tell you to stop!

I owe you! An empty apartment
You owe me! My bank account
I know you! Want the last word
Too bad, goodbye!

And all this time that we're killing never returning
Over and over just let this go
And all the lies that we're telling getting us nowhere
What are we waiting for?

(Hey!) Let’s break it down
(Hey!) Let’s give it up
This is the sound of me bleeding: Whoa oh-oh!
(Hey!) Let’s break it down, the Art of Breaking Up
This is the sound of me leaving: Whoa oh-oh!

Here's the part where you are screaming: Whoa oh-oh! (Hey! Hey!)
Here's the part where I am leaving: Whoa oh-oh! (Hey! Hey!)
I've had enough
You've had enough
We've had enough; can’t take it…

Let me break it down, the Art of Breaking Up
This is sound of me bleeding: Whoa oh-oh

(Hey!) Let’s break it down
(Hey!) Let’s give it up
This is the sound of me bleeding: Whoa oh-oh!
(Hey!) Let’s break it down, the Art of Breaking Up
This is the sound of me leaving: Whoa oh-oh!

This is the sound of me leaving: (The Art of Breaking Up!) Whoa oh-oh!
This is the sound of me screaming: Whoa oh-oh!
This is the sound of me leaving: (The Art of Breaking Up!) Whoa oh-oh!
This is the sound of me screaming: Whoa oh-oh!

This is the sound (Hey!)
This is the sound (Hey!)
Všichni vítejte na umění ztrácení
Nikdy jsem nemyslel, že bych se vzdával
Vezmi svou nejlepší střelu, brousí to ego
Jednou jsem měl dojem, že mám dost

Dlužím ti! Bolest a utrpení
Dlužíš mi! Smysl pro humor
Znám tě! Chceš poslední slovo
Škoda, sbohem!

A všechna slova, co jsme řekli, se točí v kruzích
Znovu a znovu jsem to nechal jít
A teď, ta hra, co hrajeme, nás nikam nedostane
Na co čekáme?

(Hej!) Rozbijme to
(Hej!) Vzdejme to
To je zvuk mého nářeku: Whoa oh-oh!
(Hej!) Rozbijme to, Umění Rozchodů
Tohle je zvuk mého odchodu: Whoa oh-oh!

Vezmi si další injekci a řekni jak mě nenávidíš
Vyhraj další medaili v Umění Rozchodů
Sbal se a vyhrožuj, že mě opustíš
Slibuji, neřeknu, abys přestala!

Dlužím ti! Prázdný byt
Dlužíš mi! Mé bankovní konto
Znám tě! Chceš poslední slovo
Škoda, sbohem!

A všechen čas, který jsme zabíjeli, se nikdy nevrátí
Znovu a znovu jsem to nechal jít!
A teď, ty lži, co jsme řekli, nás nikam nedostanou
Na co čekáme?

(Hej!) Rozbijme to
(Hej!) Vzdejme to
To je zvuk mého nářeku: Whoa oh-oh!
(Hej!) Rozbijme to, Umění Rozchodů
Tohle je zvuk mého odchodu: Whoa oh-oh!

Tady je část, kdes křičela: Whoa oh-oh! (Hej! Hej!)
Tady je část, kde odcházím: Whoa oh-oh! (Hej! Hej!)
Mám dost
Máš dost
Máme dost; nevydržíme to…

Dovol mi rozbít to, Umění rozchodů
Tohle je zvuk mého krvácení: Whoa oh-oh

(Hej!) Rozbijme to
(Hej!) Vzdejme to
To je zvuk mého nářeku: Whoa oh-oh!
(Hej!) Rozbijme to, Umění Rozchodů
Tohle je zvuk mého odchodu: Whoa oh-oh!

To je zvuk mého odchodu: (Umění Rozchodů!) Whoa oh-oh!
To je zvuk mého řevu: Whoa oh-oh!
To je zvuk mého odchodu: (Umění Rozchodů!) Whoa oh-oh!
To je zvuk mého řevu: Whoa oh-oh!

Tohle je zvuk (Hej!)
Tohle je zvuk (Hej!)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy