Texty písní Zuzana Smatanová Svet mi stúpil na nohu The silence of my house

The silence of my house

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Silence, oh Silence please don´t leave
our own house ...
Comfort, oh Comfort please be thrifty
to our house ...
Loyalty, oh Loyalty you can be in need
of us ...
Solace, oh Solace please guard our
Silence of house!

Thankful I´m thankful to every support
which helped us ...
Hours and minutes today stopped for us ...
I resist, I resist the pressure that´s
putin´ on us ...
I´m not sure, I´m not sure if I feel
the Silence of house ...

How can I be dependent of this kin,
how can I be insane not to be in contact
or without telepathic way!
How noble can be that effect of
dusty-covered furniture if I observe
past-days and than I can see the Silence of house!

Mizery, mizery maybe you won´t know
rooms of our house ...
Esteem, oh esteem you were born
into our house ...
No letter, no letter in my post-box from
the house ...
I´m too far, I´m too far to hear
the heart of my house ... the Silence
of house ...

The Silence of my house ...
Ticho, oh ticho, prosím neopúšťaj náš dom...
komfort, oh komfort, prosím buď šetrný k nášmu domu...
vernosť, oh vernosť, môžeš byť v našich potrebách...
útecha, oh útecha, prosím stráž naše
ticho domu!

Vďačná, som vďačná za každú pomoc, ktorá nám pomohla...
hodiny a minúty sa pre nás dnes zastavili...
odolávam,odolávam tlaku
ktorý na nás tlačí
nie som si istá, nie som si istá
či cítim ticho domu...

Ako môžem byť závislá na tejto rodine
ako môžem byť nezmenená nebiť v kontakte
alebo bez telepatie!
Aký skvelý môže mať vplyv
zaprášený nábytok
ak si všímam minulé dni a tak vidím
ticho domu.

Trápenie,trápenie,možno
nebudeš poznať izby nášho domu
úcta, oh úcta, zrodila si sa
v našom dome
Nie neskôr, nie neskôr v mojich spomienkach
na dom...
Som tak ďaleko, som tak ďaleko aby som počula
zvuk môjho domu...
a ticho domu...

Ticho môjho domu...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy