Texty písní AC/DC Flick of the switch Nervous Shakedown

Nervous Shakedown

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Freeze", said the man cruisin' the beat
"You get your hands up and spread your feet"
"Don't you move an inch", I heard him say
"Or you'll be doin' time until the judgement day"
And he said, "Don't tell me no lies, give me alibis
'Cause if you cross my path, you'll be doin' life"
It's a dirty lie

It's a shakedown
And it's a nervous shakedown
A nervous shakedown
Another nervous shakedown
Well, it's a shakedown
And it's a nervous shakedown
We got a shakedown
Another nervous shakedown

It's more like a set-up

"Take a dime", said the man, "you can make one call
You got a one-way ticket to the County Hall"
Well, the judge looked high and I looked low
And when he smiled at me it was a one-man show
He said, "Two to five, the jury decides
Double parole if you survive"
It's a dirty lie

It's a shakedown
And it's a nervous shakedown
A nervous shakedown
Another nervous shakedown
Well, it's a shakedown
And it's a nervous shakedown
We got a shakedown
Another nervous shakedown

Law is gonna get you this time
And throw away the key

It's a shakedown
And it's a nervous shakedown
A nervous shakedown
Another nervous shakedown
It's a shakedown
And it's a nervous shakedown
We got a shakedown
Another nervous shakedown

Shake you down, shake you down
And it's another shakedown
Well it's a shakedown
Another nervous shakedown
Shake you down, shake you down
And it's a nervous shakedown
It's a shakedown

It's a shakedown on - you
"Stůj," řekl muž cruisin 'The Beat
"Ty si ruce a šíření nohy"
"Don't budete pohybovat palce", slyšel jsem ho říct
"Nebo budete dělat 'čas až do rozsudku den"
A on řekl: "Neříkej mi žádné lži, dej mi alibis
'Protože když na mou cestu, budete dělat' život "
Je to špinavá lež

Je to podvod
A je to nervózní podvod
A nervózní podvod
Dalším nervózní podvod
No, je to podvod
A je to nervózní podvod
Máme podvod
Dalším nervózní podvod

Je to spíš jako set-nahoru

"Take a facek," řekl muž, "můžete udělat jednu výzvu
Máš jedno-jízdenka do County Hall "
No, soudce, vysoké a podíval jsem se díval nízké
A když se na mě usmál, že je to one-man show
On řekl: "Dva na pět, rozhodla porota
Dvoulůžkový parole když přežít "
Je to špinavá lež

Je to podvod
A je to nervózní podvod
A nervózní podvod
Dalším nervózní podvod
No, je to podvod
A je to nervózní podvod
Máme podvod
Dalším nervózní podvod

Zákon bude vám tento čas
A zahodit klíče

Je to podvod
A je to nervózní podvod
A nervózní podvod
Dalším nervózní podvod
Je to podvod
A je to nervózní podvod
Máme podvod
Dalším nervózní podvod

Třepe jste si, protřepává vás
A je to další podvod
No je to podvod
Dalším nervózní podvod
Třepe jste si, protřepává vás
A je to nervózní podvod
Je to podvod

Je to podvod na - zde

Interpret

  • Interpret AC/DC Sedmnáct mezinárodně vydaných studiových alb, 150 miliónů prodaných kopií a 36 let aktivní činnosti – i tak se dá stručně charakterizovat hard rocková legenda jménem

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy