Texty písní Aiden Disguises The Essence

The Essence

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"So when I say religion poisons everything, I mean to say it infects us in our most basic integrity. It says we can’t be moral without Big Brother, without a totalitarian permission. It means we can’t be good to one another. We must be afraid, we must also be forced to love someone who we fear, the essence of sado-masochism" - Christopher Hitchens
"Když řekneme že náboženství kazí všechno, myslím tím,
že nás nakazí v naší nejzákladnější integritě. To znamená,
že nemůžeme být mravní bez Velkého Bratra, bez totalitních povolení.
To znamená že k sobě nemůžeme být dobří.Musíme se bát, také jsme
nuceni milovat někoho koho se bojíme-podstata sado-masochismu"
Christopher Hitchens
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy