Texty písní Aiden From Hell With Love (Live DVD) The Asylum

The Asylum

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Blessed is the luxury of the dead.
Broke, so I sold my breath.
For pennies, I am worthless.

I feel a brazen cacophony.
Of wave crushing, heart pounding, gut wrenching lonely.
I paid the voices, you scream so loud.
Subscribe to the medicine show.
Where the walls melt away and my doctors so proud.

Bring me pain, bring me horror.
I'm not sick, I'm not insane.
Asylum hospital colder.
Fuck you and all of your friends.

I stand on the threshold of death,
Where my torture and beating,
Subsides for a moment.
I pay the price for eating rats.
Subscribe to the medicine game.
Where the walls melt away and the world has gone mad.

Bring me pain, bring me horror.
I'm not sick, I'm not insane.
Asylum hospital colder.
Fuck you and all of your friends.

My blood is cold as this snow.
And cobblestone I tread upon.
I'm fucking sick, don't take me.

Bring me pain, bring me horror.
I'm not sick, I'm not insane.
Asylum hospital colder.
Fuck you and all of your friends
Požehnaný je luxus mrtvých.
Zlomený, tak jsem prodal můj dech.
Za peníze, já jsem bezcenný.

Cítím bezostyšný nesouzvuk,
zdrcující vlny, srdce tluče, střeva se tesklivě kroutí.
Zaplatil jsem hlasy, křičítš tak hlasitě.
Předplácet si lékařskou prohlídku.
Kde zdi mizí a mí doktoři jsou tak pyšní.

Přines mi bolest, přines mi hrůzu.
Nejsem nemocný, nejsem blázen.
Azyl, chladnější nemocnice.
Seru na tebe a na všechny tví přátele.

Já stojím na prahu smrti,
Kde mé mučení a bití,
na chvíli klesá.
Já platím za jedení krys.
Předplatit si lékařskou hru,
Kde zdi mizí a svět se zbláznil.

Přines mi bolest, přines mi hrůzu.
Nejsem nemocný, nejsem blázen.
Azyl, chladnější nemocnice.
Seru na tebe a na všechny tví přátele.

Má krev je studená jak tento sníh.
A dlažební kostka na kterou šlapu.
Já jsem zasraně nemocný, neber mě.

Přines mi bolest, přines mi hrůzu.
Nejsem nemocný, nejsem blázen.
Azyl, chladnější nemocnice.
Seru na tebe a na všechny tví přátele.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy