Texty písní Aiden Some Kind Of Hate There Will Be Blood

There Will Be Blood

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There will be blood
And violence in the panicked streets
Can you feel the danger?

There will be love
Deep inside the veins of a broken heart
Can you feel the danger?

These promises we made
Can you feel the danger?

We co-exist through broken dreams and love
Will you miss me?
We co-exist through broken dreams and love
Yeah, when London turns to dust

When I go mad
I lose my voice and everything is gone
I can feel the danger

But there, there go love
To pull me back through a violent set of eyes
I'm not in danger

These promises we made
Can you feel the danger?

We co-exist through broken dreams and love
Will you miss me?
We co-exist through broken dreams and love
Yeah, when London turns to dust, when London turns to dust

Well, ten, ten is for the lonely hearts
And nine, nine is for the lame
Or eight, eight is for the working class
Now seven, well, seven starts today

Or six, six nights to get it right
Five nights to hold me tight, four candles glowing bright
Now three, three seconds left to tell
Two stories parallel and oh, how you'll miss me

Co-exist through broken dreams and love
When London turns to dust (we'll turn to dust)

We co-exist through broken dreams and love
Will you miss me?
We co-exist through broken dreams and love
Yeah, when London turns to dust, no
Poteče krev
A násilí v ulicích plných paniky
Cítíš to nebezpečí?

Láska bude proudit
Hluboko v žilách zlomeného srdce
Cítíš to nebezpečí?

A sliby co jsme dali
Cítíš to nebezpečí?

Koexistujeme skrze zničené sny a lásku
Budu ti chybět?
Koexistujeme skrze zničené sny a lásku
Když se Londýn obrátí v prach

Když zešílím
Ztratím hlas a všechno je pryč
Cítím nebezpečí

Ale tam, tam jde láska
Aby mě vytáhla zpátky svýma fialovýma očima
Nejsem v nebezpečí

A sliby co jsme dali
Cítíš to nebezpečí?

Koexistujeme skrze zničené sny a lásku
Budu ti chybět?
Koexistujeme skrze zničené sny a lásku
Když se Londýn obrátí v prach, když se Londýn obrátí v prach

Deset, deset je pro osamělá srdce
A devět, devět je pro chromé
Nebo osm, osm pro dělnickou třídu
A sedm, sedm začíná dnes

Nebo šest, šest nocí na nápravu
Pět nocí mě drž pevně, čtyři svíčky hoří jasně
A tři, tři sekundy zbývají abych ti pověděl
Dva pararelní příběhy a oh, jak mě políbíš

Koexistujeme skrze zničené sny a lásku
Když se Londýn obrátí v prach (my se obrátíme v prach)

Koexistujeme skrze zničené sny a lásku
Budu ti chybět?
Koexistujeme skrze zničené sny a lásku
Když se Londýn obrátí v prach
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy