Texty písní Akon Akon Snitch

Snitch

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

{Convict}
(Yeah, haha haha SHADY)
{Convict Music}
(Guess who's back)
Still here, haters
{Akon & Obie Trice, Yeah}
Whatcha gonna do it with it, A?
Whatcha gonna do?
{Take em on back to the street}

[Chorus: Akon]
I keep the 40 cal on my side,
Stepping with the mind state of a mobster,
You see a nigga pass by,
Tuck your chain in cause he might rob ya,
Got glocks for sale, red tops for sale,
Anything that you need, believe me, I'm gon' lace you,
Just don't, whatever you do, Snitch
Cause you will get hit, pray I don't face you, yeah

[Obie Trice]
It's risky, the bitch tend to rise out a nigga
It's history, Snitch, who decided he's a member
Once he got pinched, coincided with law
Same homie say he lay it down for the boy
Brought game squad around ours
How could it be? Been homies since Superman draws
Only phoniness never came to par
He had us, a true neighborhood actor
Had his back with K's
Now we see through him like X-Ray's
Cuffed in that Adam car
No matter, his loss, we at him, it's war
Knowing not to cross those reservoir dogs
You helped plant seeds just to be a vegetable
When we invest in team, it's to the death fo' sho'

[Hook]
No ex and oh's, tex calicos
Aim at your chest nigga

[Chorus]

[Obie Trice]
We started out as a crew, in one speak, it's all honest
Private conferences when we eat, Benihana's
Recondences when we peep enemies on us
Been in these corners, selling like anything on us
Knowing heaven has shown us being devil's minors
That ain't got shit to do with the tea in China
We gon' keep the grind up 'til death come find us
Mean time leanin' in them European whips reclined up
It's an eye for an eye for the riders
We ain't trying to get locked up, we soul survivors
Po Pos is cowards, there's no you, it's ours
We vow this, mixing yayo with soda powder
Who woulda known he would fold and cower
Once the captain showed, he sold whole McDonald's
So...

[Hook]

[Chorus]

[Obie Trice]
Nowadays, Sammy Da Bull's got the game full
So he move to a rural area to keep cool
They snitching on a snitch now, there's nothing to tell
Nowadays, your circles should be small as hell
Ain't trying to meet new faces, this don't interest me
Even if we bubble slow, we get it eventually
No penitentiary, there will be no climincy
You will meet the lord, snitch, in given us a century
These cats is rats now, the streets need decon
That's how they react now, weak when the heat's on em
Stop snitching, you asked for the life your living
This act is not permitted, Nowhere on the map, It is
Forbidden to send a nigga to prison if you been in it
Along with em and then snitch and become hidden
So...

[Hook]

[Chorus]

[Obie Trice]
You rat bastard
Trestanec ()
(Jo thieu haha haha)
Trestanec Hudba ()
(Hádejte, kdo je zpátky)
Stále zde, nenávidící
(Akon & Obie Trice, Yeah)
Co budeme dělat s tím, A?
Co budeme dělat?
(Take em na zpátky na ulici)

[Chorus: Akon]
Držím 40 CAL na mé straně,
Krokování se stav mysli a kriminálník,
Vidíte nigga projdu,
Tuck vaše řetězce v způsobit, že by mohl rob ya,
Mám glocks na prodej, červené mikiny pro prodej,
Ještě, že je potřeba, věřte mi, já jsem gon 'krajka vás,
Jen to ne, co dělat, donašeč
Protože budete mít hit, modlete se nemám tvář tobě, jo

[Obie Trice]
Je to riskantní, ta kurva má tendenci stoupat v jeden nigga
Je to historie, donašeč, kteří se rozhodli, že je členem
Jakmile se dostal vyzáblý, se časově shodoval s právem
Same homie řekli, že to položit si pro chlapce
Podaná hra asi naše družstvo
Jak se to mohlo být? Již od homies Superman remízy
Jen faleš nikdy přišel k par
Měl nás, je pravda okolí herec
Kdyby se jeho Back K.
Nyní vidíme skrze něho jako X-Ray
Cuffed v tomto Adam auto
Nezáleží na tom, jeho ztráta, jsme na něj, je to válka
Vědět není k překročení těchto Reservoir Dogs
Ty pomohly jen semena rostlin, které mají být rostlinný
Když budeme investovat do týmu, to je až k smrti pro 'sho'

[Hook]
Ne ex a oh je, tex calicos
Zaměřena na hrudi nigga

[Chorus]

[Obie Trice]
Začali jsme se jako posádka, v jedné mluvit, to je vše, upřímný
Soukromé konference, když jíme, je Benihana
Recondences když jsme nakouknout nepřátelé na nás
Byl v těchto úhlech, jako prodávající nic o nás
Vědět nebe nám ukázala, je ďáblův nezletilých
To není hovno mám dělat s čajem v Číně
My gon 'držet semlít' Til smrt nás pochází najít
Průměrná doba leanin 'v nich evropské biče reclined nahoru
Je to oko za oko, pro jezdce
My není snaží dostat zavřený, ale duše pozůstalí
Po Pos je zbabělci, není zde žádná, že to je naše
My tento slib, směšovací sodou yayo s práškem
Kdo woulda známo, že by telefon a krčit
Poté, co kapitán ukázal, že prodal celou McDonald je
Takže ...

[Hook]

[Chorus]

[Obie Trice]
Dnes, Sammy Da Bull dostal plnou hru
Takže se přestěhují do venkovských oblastí, aby zachovat chladnou hlavu
Jsou snitching na donašeč nyní, není nic říct
V současné době vašeho kruhu by měly být malé, jak peklo
Není snaze splnit nové tváře, to nemají zájem mi
I když bublina pomalý, měli jsme to nakonec
Ne vězeňství, nebude climincy
Nacházíte se setkat s Hospodinem, donašeč, v daném nás století
Tyto kočky jsou potkani nyní, po ulicích potřeba decon
To je, jak budou reagovat teď, když slabé teplo, o em
Stop snitching, budete požádáni o život váš obývací
Tento akt není dovoleno, nikde na mapě, je
Zakázaná nigga poslat do vězení, pokud jste v něm
Spolu s em a pak práskač a stane se skrytou
Takže ...

[Hook]

[Chorus]

[Obie Trice]
Ty parchante krysa
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy