Texty písní Amorphis Skyforger Skyforger

Skyforger

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Inside this nonexistence
I know very clearly
The directions, all the points
Of every potential quarter

I forge my wisdom
Into an arc surrounding all
I forge my heartbeat
To a dome all heavens wide

I know the sun and the moon
The names of stars
Their movement and purpose
I mark the place of polaris on these impossible heights

I forge the horizons
I craft them for flowing blood
I forge the places
Precise for silver, precise for gold

In solitude, I measure out
The range of barren lands
I drain unto the nothingness
The intersecting curves
I look at all directions
I look at one clear point
I see them all come together
I see into the heart

This here is my place, it is my work
I was made the maker of the sky

I am the maker of the sky
I am the forger of the arc
Uvnitř nebytí
Poznávám zcela jasně
všechny přímky a body
každého možného kvadrantu

Překoval jsem svou moudrost
na vše obklopující klenbu
Přestavěl tlukot srdce
v kupoli širých nebes

Znám slunce i měsíc
Jména hvězd
Jejich pohyb i cíl
Vyznačil postavení Polárky
v těch neskutečných výšinách

Ukoval jsem horizonty
Stvořil je pro proudící krev
Ukul jsem místa
dokonalá pro stříbro a zlato

V samotě jsem vyměřil
rozsah pustin
Pronikl až k nicotě
Ty protínající se křivky
Zkoumám ve všech směrech
Dívám se na jeden jasný bod
Vidím, jak se vše spojuje
A nahlížím do srdce

Tohle je mé místo, mé dílo
Stal jsem se stvořitelem oblohy

Jsem tvůrce oblohy
Jsem kovář nebes
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy