Texty písní Anathema Alternative 4 Alternative 4

Alternative 4

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's killing you, you're killing me,
I'm clinging on to my sanity,
All I need is a short term remedy
Come and hide me from this terrible reality...

Dreaded memories flood back to me
But there's still a wilful mind behind these cold,
psychotic eyes,
Now I tread this path so differently,
I've opened my mind and darkened my entire life.

I'll dance with the angels to celebrate the holocaust,
And far beyond my far gone pride,
Is knowing that we'll soon be gone,
Knowing that I'll soon be gone...
Je to zabíjanie Vás, Vy zabíjate mňa,
Som závislý na svojom zdravom rozume,
Všetko, čo potrebujem, je krátkodobá náprava
Poďte a schovajte ma z tejto strašnej reality ...

Obávané spomienky priplávajú späť ku mne
Ale je tu ešte stále tvrdohlavá myseľ za tými to chladnými,
psychotickými očami,
Teraz kráčam touto cestou, tak odlišnou,
Otvoril som svoju myseľ a zatemnil celý môj život.

Budem tancovať s anjelmi na oslavu holokaustu,
A ďaleko mimo odíde moja hrdosť,
Je známe, že budeme čoskoro preč,
S vedomím, že budem čoskoro preč ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy