Texty písní Asking Alexandria Reckless & Relentless Dedication

Dedication

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You'll never really find those perfect words.
Something more than just 'Goodbye.'

It's hard to remember the good times when there's just so much heartache,
But they deserve more than that.
They deserve more than just one single moment of sadness.

So just remember that when there's enough love in our hearts it burns like a fucking supernova

And there sure as hell is enough love in our heart to smile that famous smile
We all lose someone at some point in our lives,
But don't ever let go of that smile.
Hold on forever.
Because that's our final dedication.
Nikdy doopravdy nenajdeš tak skvělá slova.
Něco víc než jen 'Sbohem.'

Je těžké si vzpomenout na dobré časy,
když je tolik bolesti v srdci.
Ale oni si zaslouží mnohem více než to.
Zaslouží si mnohem více než jednu jedinou chvíli smutku.

Tak si zapamatuj, že když je tady tolik lásky v našich srdcích tak hoří jako zatracená supernova.

A je tu jistota jako peklo je dostatek lásky v našich srdcích abysme se mohli smát tím známým úsměvem
Všichni jsme ztratili někoho v nějakém bodě našeho života,
Ale nikdy nenech odejít úsměv.
Drž ho navždy
Protože tohle je naše konečné věnování.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy