Texty písní Asking Alexandria Reckless & Relentless Morte Et Dabo

Morte Et Dabo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So he came forth and said onto me
Son, you are forsaken
Condemned for the sins that you live
I offer you forgiveness [x2]

Bow down before me
I will never bow to he who claims to be divine
I'll tear down your gates with my bare fucking hands
And burn the world that you rule over
No matter how convinced you are, you're not a god of mine

I never believed in you
From what I see it was justified
I never believed in you,
In you

This power over the masses is a gift you don't deserve
When your blood spills, we'll drink from your fucking skull
You can run, you can hide
Bitch
I'll fucking find you
I'll tear your eyes out of your self-righteous face
Lord
I'll fucking find you
I'll tear your tongue out of your rancid fucking mouth

Heaven will, burn to the fucking ground
Your world will crumble, and fall from the skies
Blood will spill, and rain upon the earth
Your reign is over, and I'll wear your crown

This is your demise
I know you feel it in your chest
This is your demise
It's getting closer
This is your demise
I'm creeping from the depths of hell
This is your demise
I know where you sleep

I never believed in you
From what I can see it was justified
I never believed in you,
In you

What a way to end the world
With false hope in a false god
What a way to end the world
With false hope in you.
Vykročil ke mně a řekl mi
Synu, jsi opuštěn
Odsouzen za všechny hříchy, kterými žiješ
Nabízím ti odpuštění (2×)

Klaň se přede mnou
Nikdy se nepokloním tomu, kdo tvrdí, že je božský
Budu bořit brány mýma holýma zatracenýma rukama
A zapálím svět, kterému vládneš
Bez ohledu na tvé přesvědčení, že nejsi můj bůh

Nikdy jsem v tebe nevěřil
Z toho co vidím, to bylo oprávněné
Nikdy jsem v tebe nevěřil
V tebe

Tato moc nad lidmi je dar, který si nezasloužíš
A až se tvá krev rozlije, budeme pít ze tvé zatracené lebky
Můžeš utéct, můžeš se skrýt
Mrcho
Já si tě kurva najdu
Vytrhnu oči ze tvé samolibé tváře
Pane
Já si tě najdu
Vytrhnu ti jazyk ze tvé žluklé zas**né huby

Nebe bude vypáleno až do země
Tvůj svět se rozpadne a spadneš z nebes
Krev se rozlije a bude pršet na zemi
Vaše vláda je u konce a já budu nosit korunu

Tohle je tvůj zánik
Vím, že to cítíš ve své hrudi
Tohle je tvůj zánik
Blíží se to
Tohle je tvůj zánik
Plížím se z hlubin pekla
Tohle je tvůj zánik
Vím kde spíš

Nikdy jsem v tebe nevěřil
Z toho co vidím, to bylo oprávněné
Nikdy jsem v tebe nevěřil
V tebe

Jakým způsobem ukončíme svět
S falešnou nadějí ve falešného boha
Jakým způsobem ukončíme svět
S falešnou nadějí v tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy