Texty písní Ayreon 01011001 Newborn Race

Newborn Race

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[The Incentive]

[Daniel Gindenlow:]
There must be a way to enrich our lives.
A way to awaken a nation that dies.
There must be a way to revive our past.
A way to break free from a world that won't last.

[Floor Jansen:]
Take me back to when we lived another life
Back to when we had no plan
Take me back to when we struggled to survive
Back to when it all began

[Daniel Gindenlow:]
There must be a way to reverse history
A way to resume life, return to the sea
There must be a way to win back what we lost.
A way to escape this, whatever the cost

[Floor Jansen:]
Take me back to when we lived another life
Back to when we had no plan
Take me back to when we struggled to survive
Back to when it all began

[The Vision]

[Tom Englund:]
Explore the vastness of space
Discover a wonderful grace
Enter a brand new face
See the world with a a newborn race [x2]

[The Procedure]

[Jonas Renkse:]
We have no choice
Life is passing us by
We should rejoice
I say we should try

[Bob Catley:]
Every million cycles
shooting stars rip our sky.
We could divert them
on the day they pass us by.

[Hansi Kursch:]
And on that shining day there is a way
For our DNA to reach a world to stay (world to stay!)

[Jorn Lande:]
Hmmm...
Do we have the right to create life?
And do we have the right to take it? Yeah
Can we decide who lives and dies?
Do you think they would even make it

[Jonas Renkse:] We have no choice, life is passing us by

[Bob Catley:]
We all plant our seeds
And guide them to their goal
We cannot fail
We have absolute control

[Hansi Kursch:]
And on that shining day there is a way
For our DNA to reach a world to stay (world to stay!)

[Jorn Lande:]
Hmmm...
Do we have the right to play gods?
I strongly feel I have to make a stance
Do you think we should take the odds? Yeah.
Would they even stand chance?
I don't think they ever will.
Ever will...
No...

[Another Life]

[Daniel Gildenlow:]
Take me back to when we lived another life
Back to when we had no plan
Take me back to when we struggled to survive
Back to when it all began

[Bob Catley:]
Take us back to when we lived another life
Back to when we had no plan
Take us back to when we struggled to survive
Back to when it all began

[Floor Jansen:]
Take me back to when we lived another life
Back to when we had no plan
Take me back to when we struggled to survive
Back to when it all began

[Newborn Race]

[Jorn Lande:]
Explore the vastness of space
Discover a wonderful place
Enter a brand new phase
[Jonas Renkse:] We should rejoice!
[Jorn Lande:] See the world with a newborn race
[Jonas Renkse:] I say we should try
[Jorn Lande:]
Explore the vastness of space
Discover a wonderful place (do we have the rights?!)
Enter a brand new phase
See the world with a newborn race (we cannot fail!)

[The Conclusion]

[Daniel Gindenlow:]
We found a way to enrich our lives
A way to awaken the nation that's died
[Stimul]

[Daniel Gindenlow:]
Musí být nějaká cesta, jak obohatit naše životy.
Způsob, jak zachránit národ od vymření.
Musí být nějaká cesta, jak oživit naši minulost.
Způsob, jak se osvobodit ze světa, který není poslední.

[Floor Jansen:]
Vezmi mě zpět, kdy jsme žili jiný život
Zpět, kdy jsme neměli žádný plán
Vezmi mě zpět, kdy jsme nebojovali o přežití
Zpět, kdy to všechno začalo

[Daniel Gindenlow:]
Musí být nějaká cesta, jak zvrátit minulost
Způsob jak obnovit život, navrátit ho zpět do moře
Musí být nějaká cesta vyhrát zpět, co jsme ztratili
Způsob jak odsud uniknout, ať to stojí, co to stojí

[Floor Jansen:]
Vezmi mě zpět, kdy jsme žili jiný život
Zpět, kdy jsme neměli žádný plán
Vezmi mě zpět, kdy jsme nebojovali o přežití
Zpět, kdy to všechno začalo

[Vize]

[Tom Englund:]
Prozkoumávám rozlehlý prostor
Objevuju překrásné místo
Tvořím nový stupeň
Vidím svět s novorozenou rasou [2x]

[Procedura]

[Jonas Renkse:]
Nemáme jinou možnost
Život nás opustil
Měli bychom se radovat
Říkám, měli bychom to vyzkoušet

[Bob Catley:]
Každých milion cyklů
Padající hvězdy trhají naši oblohu.
Mohli bychom je odklonit
V den, kdy nás budou míjet.

[Hansi Kursch:]
A v tenhle světlý den je způsob
Jak naše DNA dorazí ke světu, kde zůstane (ke světu, kde zůstane!)

[Jorn Lande:]
Hmmm...
Děláme správně, že tvoříme život?
A máme na to vůbec právo? Yeah
Můžeme rozhodovat kdo bude žít a kdo ne?
Myslíte si vůbec, že to zvládnou?

[Jonas Renkse:] Nemáme jinou možnost, život nás opustil

[Bob Catley:]
Všichni jsme zasadili naše sémě
A dopravíme je k našemi cíli
Nemůžeme selhat
Máme nad tím absolutní kontolu

[Hansi Kursch:]
A v tenhle světlý den je způsob
Jak naše DNA dorazí ke světu, kde zůstane (ke světu, kde zůstane!)

[Jorn Lande:]
Hmmm...
Děláme správně, že si hrajeme na bohy?
Mám silný pocit, že bych neměl pokračovat
Nemyslíte, že bychom to měli nechat na náhodě? Yeah
Uchopí vůbec tuhle šanci?
Myslím, že ne.
Nikdy...
Ne...

[Další Život]

[Daniel Gindenlow:]
Vezmi mě zpět, kdy jsme žili jiný život
Zpět, kdy jsme neměli žádný plán
Vezmi mě zpět, kdy jsme nebojovali o přežití
Zpět, kdy to všechno začalo

[Bob Catley:]
Vezmi nás zpět, kdy jsme žili jiný život
Zpět, kdy jsme neměli žádný plán
Vezmi nás zpět, kdy jsme nebojovali o přežití
Zpět, kdy to všechno začalo

[Floor Jansen:]
Vezmi mě zpět, kdy jsme žili jiný život
Zpět, kdy jsme neměli žádný plán
Vezmi mě zpět, kdy jsme nebojovali o přežití
Zpět, kdy to všechno začalo

[Novorozená Rasa]

[Jorn Lande:]
Prozkoumávám rozlehlý prostor
Objevuju překrásné místo
Tvořím nový stupeň
[Jonas Renkse:] Měli bychom se radovat!
[Jorn Lande:] Vidím svět novorozené rasy
[Jonas Renkse:] Říkám, že bychom to měli zkusit
[Jorn Lande:]
Prozkoumávám rozlehlý prostor
Objevuju překrásné místo (děláme zprávně?!)
Tvořím nový stupeň
Vidím svět novorozené rasy (nemůžeme selhat!)

[Závěr]

[Daniel Gindenlow:]
Našli jsme cestu, jak obohatit naše životy.
Způsob, jak zachránit národ od vymření.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy