Texty písní Ayreon Into The Eletric Castle Cosmic Fusion

Cosmic Fusion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[A. I SOAR ON THE BREEZE]

[Indian]
Spirits flying, I soar on the breeze...
Mortals dying, I soar on the breeze...
Into the sun...

Lovers crying, I soar on the breeze...
Demons sighing, I soar on the breeze...
Into the sun...

I'm drawn towards the sun,
And then we will be one.
My soul will melt into the universe.

I'm drawn towards the sun,
And then we will be one.
My soul will melt into the universe.

[Futureman] It's all a lie!
[Roman] You will just die!
[Futureman] So don't give in!
[Roman] For we can win!

[Futureman] It's all a lie!
[Roman] You will just die!
[Futureman] So don't give in!
[Roman] For we can win!
[Futureman] It's all a lie!
[Roman] You will just die...
[Futureman] So don't give in...

[B. DEATH'S GRUNT]

[Death]
I am the breeze - The bringer of rest and ease!
I am the wind - The forgiver of those who sinned!
I am the storm - I blow the devil's horn!
I am the fire - The source of lust and desire!
I am the sun - The joining has begun!
I am your fate - The guardian at the gate!
I am death and I claim your final breath!

[Indian] (hums)

[Death]
I am the storm - I blow the devil's horn!
I am the fire - The source of lust and desire!
I am the sun - The joining has begun!
I am your fate - The guardian at the gate!
I am death and I claim your final breath!

[Indian] (scream)

[C. THE PASSING OF AN EAGLE]

[Instrumental]
[A. VZNÁŠÍM SE VE VÁNKU]

[Indiánka]
Duchové létají, vznáším se ve vánku...
Smrtelnost umírá, vznáším se ve vánku...
Ke slunci...

Milenci pláčí, vznáším se ve vánku...
Démoni si povzdechnou, Vznáším se ve vánku...
Ke slunci...

Jsem nerozhodná ke slunci,
A pak budem jeden.
Má duše se rozplyne ve vesmír.

Jsem nerozhodná ke slunci,
A pak budem jeden.
Má duše se rozplyne ve vesmír.

[Muž budoucnosti] To vše je lež!
[Říman] Jen zemřeš!
[Muž budoucnosti] Tak neustupuj!
[Říman] Protože my můžeme vyhrát!

[Muž budoucnosti] To vše je lež!
[Říman] Jen zemřeš!
[Muž budoucnosti] Tak neustupuj!
[Říman] Protože my můžeme vyhrát!
[Muž budoucnosti] To vše je lež!
[Říman] Jen zemřeš...
[Muž budoucnosti] Tak neustupuj...

[B. SMRTELNÝ CHRAPOT]

[Smrt]
Jsem vánek - Posel odpočinku a klidu!
Jsem vítr - Odpouštím těm, co zhřešili!
Jsem bouře - troubím na ďáblův roh!
Jsem oheň - Zdroj vášně a touhy!
Jsem slunce - Spojování začlo!
Jsem tvá víra - Strážce před bránou!
Jsem smrt a požaduji tvůj poslední dech!

[Indiánka] (broukání)

[Smrt]
Jsem bouře - Troubím na ďáblův roh!
Jsem oheň - Zdroj vášně a touhy!
Jsem slunce - Spojování začlo!
Jsem tvá víra - Strážce před bránou!
Jsem smrt a požaduji tvůj poslední dech!

[Indiánka] (křik)

[C. VÁŠEŇ ORLA]

[Instrumentální]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy