Texty písní Ayreon The Final Experiment Prologue

Prologue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[A. The time telepathy experiment]

THIS IS THE VOICE OF MERLIN. LISTEN WELL,
FOR IT CONCERNS YOU. THIS CHRONICLE COMMENCES IN THE YEAR 2084 A.D.
MANKIND HAS VIRTUALLY DESTROYED ITSELF.
IT'S SURVIVAL DEPENDS ON 'THE FINAL EXPERIMENT'.
SCIENTISTS FROM THE 21ST CENTURY HAVE DEVELOPED
A NEW COMPUTERPROGRAM CALLED 'TIME TELEPATHY'.
BY USING THIS TECHNIQUE THEY HAVE SENT VISIONS OF HUMANITIES'
DECLINE BACK IN TIME. THESE TRANSMISSIONS HAVE BEEN RECEIVED BY THE MIND
OF A BLIND MINSTREL WHO LIVES IN 6TH CENTURY GREAT BRITAIN. HIS NAME ....
IS 'AYREON'.

[B. Overture]

[C. Ayreon's quest]

IT SHALL BE AYREON'S QUEST TO SING OF THESE VISIONS AND THUS WARN THE WORLD
OF ITS IMPENDING DOWNFALL IN ORDER TO CHANGE ITS FUTURE IN A LONG
AND PROSPEROUS ONE. LET US GO BACK TO 'THE DARK AGES'.
[A. Časový Telepatický Experiment]

TOHLE JE HLAS MERLINA. POSLOUCHEJTE POZORNĚ, PROTOŽE SE VÁS TAHLE ZPRÁVA TÝKÁ. TATO KRONIKA ZAČÍNÁ V ROCE 2084 PO KRISTU.
LIDSTVO PRAKTICKY ZNIČILO SAMO SEBE.
JEHO PŘEŽITÍ ZÁVISÍ NA "FINÁLNÍM EXPERIMENTU".
VĚDCI 21. STOLETÍ VYVINULI NOVÝ POČÍTAČOVÝ PROGRAM "ČASOVÁ TELEPATIE".
POUŽITÍM TÉHLE TECHNIKY POSLALI VIZI LIDSKÉHO ÚPADKU ZPĚT V ČASE. TOTO VYSÍLÁNÍ BYLO ZACHYCENO MYSLÍ SLEPÉHO POTULNÉHO PĚVCE ŽIJÍCÍHO V 6. STOLETÍ VE VELKÉ BRITÁNII. JEHO JMÉNO JE...
"AYREON".

[B. Předehra]

[C. Ayreonův Úkol]

BUDE TO AYREONŮV ÚKOL ZPÍVAT TYTO VIZE A TAK VAROVAT SVĚT PŘED JHO HROZÍCÍM ZÁNIKEM, ABY TAK ZMĚNIL JEHO BUDOUCNOST NA DLOUHOU A ÚSPĚŠNOU.
VRAŤME SE ZPĚT DO "DOBY TEMNA".
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy