Texty písní Ayreon The Human Equation Day Seven Hope

Day Seven Hope

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Best Friend] Let me take you back
To the time when we were chasing all the girls
Two maniacs
Indulging in the pleasures of this world

So much to see, so much to live for
Questions to answer, places to go
So much to be, so much to care for
Deep down inside I think you know
You are free...come back to me!

Look ahead and see
There are still so many borders we could cross
Just you and me
Making up for all the time that we have lost

[Best Friend] So much to see
[Me] He may be right
[Best Friend] so much to live for
[Me] I've got to fight
[Best Friend] Questions to answer
[Me] I will pull through
[Best Friend] places to go
[Me] take me with you
[Best Friend] So much to be
[Me] I will not break
[Best Friend] so much to care for
[Me] I must awake
[Best Friend] Deep down inside I think you know
[Me] I think I know
[Best Friend] You are free
[Me] I am free
[Best Friend] Come back to me!

[Best Friend] Aaaah, aaaah come back to me
[Me] There's no way out, my whole world is black!
[Best Friend] Aaaah, aaaah come back to me
[Me] I try to shout, something's holding me back!
[Nejlepší přítel] Nech mě, abych tě vzal zpět
Do dob, kdy jsme naháněli všechny holky
Dva maniaci
Vyžívajících se v potěšeních tohoto světa

Tolik moc k vidění, tolik věcí, pro co žít
Odpovědí na otázky, míst, kam jít
Tolik k prožití, tolik zajímavých věcí
Myslím, že hluboko uvnitř víš
Jsi volný... vrať se ke mně!

Otoč se a podívej
Je ještě hodně hranic, které můžem překročit
Jen ty a já
Nahradíme si všechen ten čas, co jsem ztratili

[Nejlepší přítel] Tolik moc k vidění
[Já] Možná má pravdu
[Nejlepší přítel] Tolik věcí, pro co žít
[Já] Budu bojovat
[Nejlepší přítel] Odpovědí na otázky
[Já] Dostanu se z toho
[Nejlepší přítel] Míst, kam jít
[Já] Vem mě sebou
[Nejlepší přítel] Tolik k prožití
[Já] Nevzdám to
[Nejlepší přítel] Tolik zajímavých věcí
[Já] Musím se probudit
[Nejlepší přítel] Myslím, že hluboko uvnitř víš
[Já] Myslím, že vím
[Nejlepší přítel] Jsi volný
[Já] Jsem volný
[Nejlepší přítel] Vrať se ke mně!

[Nejlepší přítel] Aaaah, aaaah vrať se ke mně
[Já] Není cesty ven, celý můj svět je černý!
[Nejlepší přítel] Aaaah, aaaah vrať se ke mně
[Já] Chci křičet, ale něco mě drží!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy