Texty písní Ayreon The Human Equation Day Ten Memories

Day Ten Memories

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Best Friend] It's been 10 days
It shouldn't last this long
The doctor's mystified
Nothing's physically wrong...

[Wife] But maybe in his head
He's struggling to survive
Would it help if we talk to him?
Bring him back to life...

[Best Friend and Pride] Do you remember that time
We were showing off our brand new flashy bikes
[Wife and Love] You looked so fine
Until you both fell over and then started to cry!
[Best Friend and Pride] Do you recall that day
Fearlessly we climbed the highest tower
[Wife and Love] Then you became afraid
Too scared to climb down you stayed up there for hours!
[Best Friend and Pride] Do you remember that time?
[Wife and Love] Do you recall that day?

[Wife and Love] Do remember that time
Alone at last, naked by the fire
[Best Friend and Pride] Then all your friends came by,
They rushed in the room and you had no time to hide
[Wife and Love] Do you recall that day,
You proposed to me, and fell down to your knee
[Best Friend and Pride] You didn't know what to say,
So she knelt down to for she thought you'd lost your keys!
[Wife and Love] Do you remember that time?
[Best Friend and Pride] Do you recall that day?

[Passion] Can you see her light
Shining through the black
She's reaching out to you
What's holding you back?

[Reason] Can you feel her warmth
Glowing on your skin
Don't repress the memories
Let them all in...
[Nejlepší přítel] Už je to 10 dní
Nemělo to trvat tak dlouho
Doktor je zmaten
Po fyzické stránce je všechno v pořádku...

[Manželka] Ale možná ve své hlavě
Bojuje o přežití
Pomůže mu, když s ním budeme mluvit?
Přivede ho to k životu...

[Nejlepší přítel a Pýcha] Pamatuješ si
Jak jsme se chlubili našimi novými třpitivými koly
[Manželka a Láska] Vypadali jste tak skvěle
Dokud jste oba nespadli a nezačali brečet!
[Nejlepší přítel a Pýcha] Vzpomínáš na ten den
Jak jsme beze strachu vyšplhali na tu nejvyšší věž
[Manželka a Láska] Pak jste dostali strach
Tak vystrašení, že jste nemohli slézt dolů a zůstali jste tam hodiny!
[Nejlepší přítel a Pýcha] Pamatuješ si?
[Manželka a Láska] Vzpomínáš na ten den?

[Manželka a Láska] Pamatuješ si
Jak jsi byl scela sám, úplně nahý
[Nejlepší přítel a Pýcha] Pak přišli všichni tvý přátelé,
Vlétli do pokoje a neměl jsi čas se schovat
[Manželka a Láska] Vzpomínáš na ten den
Kdy jsi mě požádal o ruku a klekl na koleno
[Nejlepší přítel a Pýcha] Nevěděl jsi, co říct
Tak si klekla taky, protože myslela, žes ztratil klíče!
[Manželka a Láska] Pamatuješ si?
[Nejlepší přítel a Pýcha] Vzpomínáš na ten den?

[Vášeň] Vidíš její světlo?
Svítí skrze temnotu
Dosahuje až k tobě
Co tě zdržuje?

[Rozum] Cítíš její teplo
Žhnoucí na tvé kůži?
Nepotlačuj vzpomínky
Nech je vejít...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy