Texty písní Ayreon The Human Equation Day Three Pain

Day Three Pain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Agony] I am pain
I am real. I'm not a dream
I'm the chain around your neck as you scream

Surrender now
You can't beat death at his ruthless game
Make your bow
Hang your head in shame

[Me] I can't believe there is no way out...
[Agony] You'll find you are wrong
[Me] You fill me with doubt...
[Agony] You were never that strong

[Agony] I am pain
I am the wound that never heals
It's all in vain
No compromise, no deals...

[Me] I can't believe this is the end
[Agony] It's written in stone
[Me] Where are my friends?
[Agony] You have always been alone!

[Rage] (Pain!) We lead
We hide as the pain leaves the rage inside
(Motion personified alpha)
Being here, welcomed by...a sane mind
A travelled lie

[Agony] I am pain
I am the end, I am your wraith
Nothing remains
I'm the loss of hope and faith

[Me] I can't believe there is no way out...
[Agony] You'll I find you are wrong
[Me] You fill me with doubt...
[Agony] You were never that strong

[Rage] We lead, we hide as the pain leaves the rage inside
(Motion personified alpha)
Being here, welcomed by...a sane mind
A travelled lie
All the time, I had waited with rage
All the time, I was promised my salvation

[Love] I can't accept this, we will find a way
Out of this cesspool of doom and dismay
Beyond this dejection there's beauty and grace
A glorious future we long to embrace

[Rage] (Pain!) All the time, I have waited with rage
(Motion personified alpha)
All the time, I was promised my salvation
[Agónie] Já jsem bolest
Jsem opravdový. Nejsem sen
Jsem řetězem kolem tvého krku, když křičíš

Vzdej se
Nemůžeš porazit smrt v téhle nemilosrdné hře
Padni na kolena
Skloň hlavu v hanbě

[Já] Nevěřím, že není cesta zpět...
[Agónie] Zjistíš, že se mýlíš
[Já] Naplňuješ mě pochybností...
[Agónie] Nikdy jsi nebyl tak silný

[Agónie] Já jsem bolest
Já jsem rána, která nejde zhojit
Všechno je marné
Žádný kompromis, žádné dohody...

[Já] Nevěřím, že je to konec
[Agónie] Je to vytesáno v kameni
[Já] Kde jsou mí přátelé?
[Agónie] Byl jsi vždycky sám!

[Hněv] (Bolest!) My vládnem
Jsme ukryti jako když bolest ponechá hněv uvnitř
(Pohyb ztělesněné alphy)
Být zde, být vítán... příčetnou myslí
Pěkný kec

[Agónie] Já jsem bolest
Já jsem konec, jsem tvůj přízrak
Nic nezůstane
Jsem smrt naděje a víry

[Já] Nevěřím, že není cesta zpět...
[Agónie] Zjistíš, že se mýlíš
[Já] Naplňuješ mě pochybností...
[Agónie] Nikdy jsi nebyl tak silný

[Hněv] My vládnem
Jsme ukryti jako když bolest ponechá hněv uvnitř
(Pohyb ztělesněné alphy)
Být zde, být vítán... příčetnou myslí
Pěkný kec
Celou tu dobu jsem čekal v zuřivosti
Celou tu dobu mi slibovali spásu

[Láska] Tohle nemůžu přijmout, my najdem cestu
Z téhle žumpy záhuby a zděšení
Za vší tou sklíčeností je krása a půvab
Nádhernou budoucnost, kterou toužíme obejmout

[Hněv] (Bolest!) Celou tu dobu jsem čekal v zuřivosti
(Pohyb ztělesněné alphy)
Celou tu dobu mi slibovali spásu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy