Texty písní Ayreon The Human Equation Day Two Isolation

Day Two Isolation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Me] I can't move, I can't feel my body
I don't remember anything
What place is this...how did I get here?
I don't understand, what's happening...

Am I alone?

[Fear] You've been deserted, everyone has left you
You know it's always been that way
Those frantic years, the people you've neglected
Now the time has come to pay

You're alone
No one here is dancing to your tune

[Me] Is this a dream or is it real?
[Reason] Sometimes the dream becomes reality
[Me] But I don't know what to feel
[Reason] Then I will guide you through this haze
[Me] But who are you, why are you here?
[Reason] I am you and you are all of us
[Me] I can't think, my mind ain't clear
[Reason] Then I will free you from this maze

[Passion] Can't you feel it burn
Deep down inside?
Won't you ever learn
Don't try to hide

Can't you feel that fire?
Scorching your soul?
A wounded man's desire
Out of control

[Pride] I can't believe you're giving up
That's not your way
I can't believe you'd pass the chance to make them pay

You've always had complete control
Never thinking twice
You always called the shots, a heart as cold as ice

[Me] You're delusions of my mind
[Reason] And so we are, we're all a part of you
[Me] Am I a part of some design?
[Reason] The one design is in your head
[Me] How can it be you look so real...
[Reason] We are as real as you imagine us
[Me] I can touch you, I can feel...
[Reason] Then take my hand and follow me

[Passion] Can't you feel it burn
Deep down inside?
Won't you ever learn
Don't try to hide

Can't you feel that fire?
Scorching your soul?
A wounded man's desire
Out of control

[Pride] I can't believe you're giving up
That's not your way
I can't believe you'd pass the chance to make them pay

You've always had complete control
Never thinking twice
You always called the shots, a heart as cold as ice

[Love] Close your eyes, listen to your heart beat
Surrender to its soothing pulse
Silence the cries, gentle and carefree
Good or bad, true or false...

You're not alone

You'll find me here whenever they oppose you
I am the strongest of them all
No need to fear these feelings that enclose you
I'm here to catch you when you fall

You're not alone
I am here dancing to your tune

[Passion] Can't you feel it burn
Deep down inside?
Won't you ever learn
Don't try to hide

Can't you feel that fire?
Scorching your soul?
A wounded man's desire
Out of control

[Pride] I can't believe you're giving up
That's not your way
I can't believe you'd pass the chance to make them pay

You've always had complete control
Never thinking twice
You always called the shots, a heart as cold as ice
[Já] Nemůžu se hýbat, necítím své tělo
Nepamatuju si na nic
Co je tohle za místo... Jak jsem se sem dostal?
Nechápu, co se stalo...

Jsem sám?

[Strach] Opustili tě, všichni tě opustili
Víš, že to tak bylo pokaždé
Ty zoufalé roky, lidi, které jsi zanebal
Teď nastal čas zaplatit

Jsi sám
Není tu nikdo, kdo by tančil na tvou píseň

[Já] Je to sen nebo skutečnost?
[Rozum] Někdy se sen stane skutečností
[Já] Ale já nevím, co mám cítím
[Rozum] Potom tedy budu tvým průvodcem touhle mlhou
[Já] Ale kdo jsi, proč jsi tady?
[Rozum] Já jsem ty a ty jsi všechno co jsme
[Já] Nemůžu myslet, má mysl není čistá
[Rozum] Potom tě tedy osvobodím z tohohle labyrintu

[Vášeň] Cítíš, jak to hoří
Hluboko uvnitř tebe?
Nikdy se nepoučíš
Nepokoušej se to zkrývat

Cítíš ten oheň?
Sálájící v tvé duši?
Touha zraněného muže
Neovladatelná

[Pýcha] Nemůžu uvěřit, že se vzdáváš
Tohle nejsi Ty
Nemůžu uvěřit, že zahazuješ možnost, nechat je všechny platit

Měl jsi vždycky všechno pod kontrolou
Nepřemýšlels dvakrát
S ničím ses nepáral, srdce z ledu

[Já] Jste jen výplody mé mysli
[Rozum] Taky že jsme, jsme tvou součástí
[Já] Jsem součástí nějakého plánu?
[Rozum] Toho plánu v tvé hlavě
[Já] Jak se jen můžete zdát tak reální...
[Rozum] Jsme tak reální, jak jen si nás představuješ
[Já] Můžu se tě dotknout, můžu cítit...
[Rozum] Pak mi podej ruku a následuj mě

[Vášeň] Cítíš, jak to hoří
Hluboko uvnitř tebe?
Nikdy se nepoučíš
Nepokoušej se to zkrývat

Cítíš ten oheň?
Sálájící v tvé duši?
Touha zraněného muže
Neovladatelná

[Pýcha] Nemůžu uvěřit, že se vzdáváš
Tohle nejsi Ty
Nemůžu uvěřit, že zahazuješ možnost, nechat je všechny platit

Měl jsi vždycky všechno pod kontrolou
Nepřemýšlels dvakrát
S ničím ses nepáral, srdce z ledu

[Láska] Zavři oči, poslouchej tlukot svého srdce
Poddej se jeho konějšivému rytmu
Utiš pláč, jemně a bezstarostně
Dobré či špatné, pravda či lež...

Nejsi sám

Najdeš mě zde, kdykoliv ti budou oponovat
Jsem nejsilnější ze všech
Nemusíš se bát těch pocitů, které tě obklopují
Jsem tady, abych tě chytila, když budeš padat

Nejsi sám
Tancuji na tvou píseň

[Vášeň] Cítíš, jak to hoří
Hluboko uvnitř tebe?
Nikdy se nepoučíš
Nepokoušej se to zkrývat

Cítíš ten oheň?
Sálájící v tvé duši?
Touha zraněného muže
Neovladatelná

[Pýcha] Nemůžu uvěřit, že se vzdáváš
Tohle nejsi Ty
Nemůžu uvěřit, že zahazuješ možnost, nechat je všechny platit

Měl jsi vždycky všechno pod kontrolou
Nepřemýšlels dvakrát
S ničím ses nepáral, srdce z ledu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy