Texty písní Ayreon The Universal Migrator Part I: The Dream Sequencer My House on Mars

My House on Mars

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Daddy where are you now
Forgot about your vow?
You promised you'd return and take me to Earth

Did you have to fight that war
What was it all for?
The honor of one's name, what is it worth?

I'm all alone - we're all alone
My future's unknown - our future's unknown
I reach out to the stars out here in my house on Mars

Mother did you hear me cry?
You never told me why
You put me in this world of rock and dust

No friends for playing games
No foes who scorn my name
Computerized machines of steel and rust

Is this my home? - this is our home
This desolate dome - this desolate dome
I call out to the stars: I'm alone in my house on Mars

I'll never smell the ocean breeze
I'll never climb the highest trees
I'll never feel the burning sun
I'll never meet my chosen one...

In my house

Daddy I forgive you now
You could not keep your vow
You will never return, I'll never see Earth

My time has come - our time has come
I'm emotionally numb - emotionally numb
I'm headed for the stars, I'm leaving my house on Mars
No friends in my house on Mars
No foes in my house on Mars
I was born in my house on Mars
I will die in my house on Mars

"It is the 21st century. The Final Experiment has failed. The final
devastating war that was foretold by the blind minstrel Ayreon has indeed
come to pass. The war has destroyed all life on Earth, making it completely
uninhabitable. I hover above my own dead body..."
Tatínku, kde jsi?
Zapomněls snad na svůj slib?
Přísahal jsi, že se vrátíš a vezmeš mě na Zemi

Musel jsi bojovat ve válce?
K čemu to všechno?
Za čest jednoho jména, jaký to má smysl?

Jsem sám - všichni jsme sami
Má budoucnost je nejasná - naše budoucnost je nejasná
Chci dosáhnout ke hvězdám, pryč z mého domu na Marsu

Matko, slyšela jsi můj pláč?
Nikdy ses mě nezeptala proč
Přivedlas mě do tohohle světa kamenů a prachu

Žádní přátelé pro hraní her
Žádní nepřátelé, kteří by mnou opovrhovali
Jen počítače a stroje z ocele a rzi

Je tohle můj domov? - je tohle náš domov?
Tahle zpustlá báň - tahle zpustlá báň
Volám ke hvězdám: Jsem sám v mém domě na Marsu

Nikdy jsem necítil vůni mořského vánku
Nikdy jsem nešplhal na nejvyšší stromy
Nikdy jsem necítil žár slunce
Nikdy jsem nepotkal mou vyvolenou...

V mém domě

Tatínku, odpouštím ti
Nemůžeš dodržet svůj slib
Nikdy se nevrátíš, já nikdy neuvidím Zemi

Můj čas nadešel - náš čas nadešel
Jsem citově vyprahlý - citově vyprahlá
Zamířil jsem ke hvězdám, opouštím svůj dům na Marsu
Žádní přátelé v mém domě na Marsu
Žádní nepřátelé v mém domě na Marsu
Narodil jsem se v mém domě na Marsu
Zemřu v mém domě na Marsu

"Je 21. století. Poslední Experiment selhal. Strhla se poslední zničující bitva předpovězená slepým potulným pěvcem Ayreonem. Válka zničila všechen život na Zemi a učinila jej zcela neobyvatelnou. Vznáším se nad svým mrtvým tělem..."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy