Texty písní Ayreon The Universal Migrator Part I: The Dream Sequencer One Small Step

One Small Step

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

On an early summer morning, July '69
As I dream of the planets
I hear a voice softly whisper: 'son, it is time
It's happening soon'

It's a quarter to four now and he carries me down
To our place by the telly
I see lights on in houses all over town
For the man on the Moon

One small step for man
But a giant leap for mankind
The mighty Apollo prevailed
The Eagle has landed

I go back to my warm bed, back to my dreams
But not the one of the planets
I decided this morning I don't want to be
The man on the Moon

As I lie here in this cold tank, living a dream
I'm the last on the planets
I decided this morning I don't want to be
The man on Mars

"It is the 17th century. I am a noble ensign-bearer posing with my guild for
the Dutch master painter, Rembrandt van Rijn, in Amsterdam."
Jedno brzké letní ráno, Červenec '69
Sním o planetách
Slyším hlas, který jemně šeptá: "synu, je čas
Brzy se to stane"

Je třičtvrtě na čtyři a on mě snáší dolů
Na naše místo k telce
Vidím světla v domech v celém městě
Pro muže na Měsíci

Jeden krůček pro člověka
Ale obrovský skok pro lidstvo
Impozantní Apollo zvítězilo
Orel přistál

Jdu zpátky do teplé postele, zpět do snů
Ale ne do toho s planetami
Tohle ráno jsem se rozhodl, že nechci být
Muž na Měsíci

Tak jako tady teď ležím ve studené nádrži a sním
Jsem jediný mezi planetami
Tohle ráno jsem se rozhodl, že nechci být
Muž na Marsu

"Je 17. století. Jsem urozený nosič praporu v cechu holandského mistra malíře, Rembrandta van Rijna v Amsterdamu."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy