Texty písní B.o.B. B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray Dont Let Me Fall

Dont Let Me Fall

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well it was just a dream
Just a moment ago
I was up so high
Looking down at the sky
Don't let me fall
I was shooting for stars
On a Saturday night
They say what goes up
Must come down
But don't let me fall
Don't let me fall
Don't let me fall
They say what goes up
Must come down
But don't let me fall
Don't let me fall

Cause I'm gliding up there oh so very high
That if the clouds were to drop me
Then I'd fall out the sky
I don't really know why I'm here
I guess I'm just here for the ride
I swear, it feels like I'm dreaming
It's vividly defined, yeah
So call me whatever you want
Tie me to whatever you like
But let's get one thing straight
You know my name, so I run this town
When I'm on this mic, yeah
So here I go, b.o.b, bobby ray
I don't know, need I know
But I know, that I float
Rack 'em up, knock 'em down, dominoes
Then I go, as my story goes
I don't mind, I've been down here before
Product of my east-decatur home
Cause I was in the cold
Trying to keep my toes unfroze
Now I'm in your house
Now I'm in your stove
Now I'm everywhere that your Ipod go
Everything I seen was a dream just a moment ago

Well it was just a dream
Just a moment ago
I was up so high
Looking down at the sky
Don't let me fall
I was shooting for stars
On a Saturday night
They say what goes up
Must come down
But don't let me fall
Don't let me fall
Don't let me fall
They say what goes up
Must come down
But don't let me fall
Don't let me fall
Don't let me fall
They say what goes up
Must come down
But don't let me fall
Don't let me fall

Yeah, but for once
No one made that pavement is
Cause there ain't no parachute
That they can make for this
Cause I put my pain, my heart
My soul, my faith in this
Does anyone feel like how I feel?
Then you can relate to this
I just blazed with this
Maybe roll one up then take a hit
Toast to the good life then take a sip
Vacay everyday, yeah take a trip
It's easy to see I was made for this
From the womb all the way to the grave, I spit
Show y'all niggas what greatness is
Yeah, I'm talking very Lucy like making movies
To picture my life boy
You need a higher resolution
I used to cut class in day
Then runaway at night
But now I'm ruler of the upper class
I don't even write

Well it was just a dream
Just a moment ago
I was up so high
Looking down at the sky
Don't let me fall
I was shooting for stars
On a Saturday night
They say what goes up
Must come down
But don't let me fall
Don't let me fall
Don't let me fall
They say what goes up
Must come down
But don't let me fall
Don't let me fall
Dobře, byl to jen sen
Jen chvíli předtím
Byl jsem tak vysoko
Díval se dolu na oblohu
Nenech mě spadnout
Mířil jsem na hvězdy
Sobotní v noci
Říkají, že co stoupá
Musí jít dolů
Ale nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Říkají, že co stoupá
Musí jít dolů
Ale nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout

Protože já jsem se tam klouzání ach tak velmi vysoká
Že pokud by mraky měly napište mi
Pak bych vypadnout z nebe
Já opravdu nevím, proč jsem tady
Myslím, že jsem právě tady na jízdu
Přísahám, že je to pocit, jako bych snil
Je to živě definováno, jo
Tak mi zavolej, co chcete
Tie mi, co se vám líbí
Ale pojďme si jednu věc
Znáš mé jméno, takže jsem běh tohoto města
Když jsem na toto mic, yeah
Tak tady jdu, bob, bobby ray
Já nevím, třeba já vím
Ale já vím, že jsem plavat
Rack 'em up, zaklepat' em dolů, domino
Pak jsem jít, jako můj příběh se odehrává
Mně to nevadí, já jsem tady dole před
Produkt z mých východ-Decatur domů
Protože jsem byl v zimě
Snaží se udržet prsty unfroze
Teď jsem ve vašem domě
Teď jsem ve svých kamnech
Teď jsem všude, že váš iPod jít
Všechno, co jsem viděl byl sen jen chvíli před

Dobře, byl to jen sen
Jen chvíli předtím
Byl jsem tak vysoko
Díval se dolu na oblohu
Nenech mě spadnout
Mířil jsem na hvězdy
Sobotní v noci
Říkají, že co stoupá
Musí jít dolů
Ale nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Říkají, že co stoupá
Musí jít dolů
Ale nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Říkají, že co stoupá
Musí jít dolů
Ale nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout

Jo, ale pro jednou
Nikdo se, že chodník je
Protože tam není žádný padák
Aby mohli pro tuto
Protože jsem dal moje bolest, mé srdce
Má duše, moje víra v tomto
Má někdo pocit, jak se cítím?
Pak se můžete se vztahují k této
Jen jsem plápolal s touto
Možná role jednoho až pak se hitem
Přípitek na dobrý život, pak se napít
Vacay každodenní, jo vzít na výlet
Je snadné vidět, byl jsem pro tuto
Z lůna celou cestu do hrobu, jsem plivat
Ukázat vám všem niggas, co je velikost
Jo, já mluvím velmi Lucy jako natáčení filmů
Chcete-li obrázek můj život chlapce Budete potřebovat vyšší rozlišení
Jsem zvyklý na řez třídy v den
Pak se uprchlý v noci
Ale teď jsem vládcem horní třídy
Nechci ani psát

Dobře, byl to jen sen
Jen chvíli předtím
Byl jsem tak vysoko
Díval se dolu na oblohu
Nenech mě spadnout
Mířil jsem na hvězdy
Sobotní v noci
Říkají, že co stoupá
Musí jít dolů
Ale nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Říkají, že co stoupá
Musí jít dolů
Ale nenech mě spadnout
Nenech mě spadnout
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy