Texty písní B.o.B. B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray Past My Shades(Feat.Lupe Fiasco)

Past My Shades(Feat.Lupe Fiasco)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[B.o.B:]
If you asked me what's on my mind you probably won't believe it
Cause if life was one big pool I'd be in the deep end
So I play my role and never ever speak it
Like a secret
And all the while you just just to figure me out

[Chorus: B.o.B]
But you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades
And you can't see past my shades
Past my shades
Past my shades

[B.O.B:]
Well ask me a question I tell you no lies
Cause there's nothing to hide my souls in my eyes
And I'm ahead of my time but I cannot rewind
The only thing I fear is the mirror in my bathroom
People look and try to see a disguise
But there is nothing that nobody can't see in light
If it's a song with a rhyme or a verse with a line
Then you wanna stay in my mind

[Chorus]

[Lupe Fiasco:]
Uh, who else but Lu else
You know I got two belts the black and the white one
I begin and I master
I see in my eye glasses
But they sayin' what I'm seeing through is false like Ross
I can hear him through the wall like walk
This way they tryin' to dissuade my thoughts
I'm a slave to myself and disobey my boss
It's all in disarray this parade I walk
They get amazed when they catch a chain I toss
Amidst dis array of different ways I talk
And it hangs from your brain if my chain you caught
Like I cough without covering my mouth
I tip the scales like the King of the south
Forgot that I was fat I lost my way
But now I'm back looking for the shade I sought
And not wonders, Scott Summers
So don't make me take off my stunners
Bobby Ray you know you got my numbers
And them there can't see us like hunters

[Chorus]

La la la la la
Oh yeah
La la la la la
You can't see past my shades
La la la la la
You can't see past my shades

[Chorus]
[B.o.B:]
Pokud jste se mě zeptal, co mám na mysli pravděpodobně nebude věřit
Protože když život byl jeden velký bazén bych v hlubokém konci
Tak jsem hrát svou roli a nikdy mluvit
Jako tajný
A celou tu dobu stačí jen přijít na mě

[Chorus: B.o.B]
Ale nemůžeš vidět kolem mého odstíny
Kolem mého odstínů
Kolem mého odstínů
A vy nemůžete vidět kolem mého odstíny
Kolem mého odstínů
Kolem mého odstínů
A vy nemůžete vidět kolem mého odstíny
Kolem mého odstínů
Kolem mého odstínů

[B.O.B:]
No otázku, zeptejte se mě Řeknu vám žádné lži
Příčina není nic skrývat své duše v mých očích
A já jsem před můj čas, ale nemůžu přetočit
Jediné, co jsem strach, je zrcadlo v koupelně
Lidé hledají a snaží se vidět přestrojení
Ale není to nic, že nikdo nemůže vidět ve světle
Pokud je to píseň s rým nebo poezie s linií
Pak budete chtít zůstat v mé mysli

[Chorus]

[Lupe Fiasco:]
Ehm, kdo jiný než ostatní Lu
Víš, že mám dva pásy černé a bílý
Začala jsem a jsem mistr
Vidím v mých očích brýle
Ale říct ', co jsem viděl přes hodnotu false jako Ross
Slyším ho přes zeď, jako je chůze
Tímto způsobem se snažím 'odradit své myšlenky
Jsem otrokem sebe a neuposlechnout můj šéf
Je to všechno v nepořádku této přehlídce jsem chodit
Dostanou ohromeni, když chytil řetězec Hodím
Uprostřed dis řadou různých způsobů, jak mluvím
A to visí z vašeho mozku, zda můj řetěz jste chytil
Stejně jako jsem kašel bez zakrytí úst mých
I jazýčkem na vahách, jako král jihu
Zapomněl, že jsem tlustá jsem ztratil svou cestu
Ale teď jsem zpátky hledá stín jsem se snažil
A ne zázraky, Scott Summers
Takže nenuťte mě sundat omračování
Bobby Ray víte, mám čísla
A je tam nevidí nás jako lovci

[Chorus]
La la la la la
Ach jo
La la la la la
Nemůžete vidět kolem mého odstíny
La la la la la
Nemůžete vidět kolem mého odstíny

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy