Texty písní B.o.B. B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray The Kids(FeatJanelle Monáe)

The Kids(FeatJanelle Monáe)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Drug boy said it's show time
Streets don't give a damn
They filled with such pollution
The kids don't stand a chance

We're trapped inside the matrix
Forced to play our hand
We're fill with so much hatred
The kids don't stand a chance

I said the kids don't, the kids don't stand, the kids don't stand a chance
I said the kids don't, the kids don't stand, the kids don't stand a chance

Well, since I was planted at birth
I abandoned my own planet and I landed on earth
As I kid I never understood what I observed
Some of it was strange but most of it disturbed me
Always in detention for the lack of my attention
You could call it deficit, really I just didn't listen
And I was always missin'
The teachers like, where is bobby simons?
But tryna get a record deal is all I can I remember
It's funny cause lookin back on the past that I had all my days in the streets tryna prove that I was bad
I still elevated to the level that i'm at
Still elevated to the level that i'm at

Drug boy said it's show time
Streets don't give a damn
They filled with such pollution
The kids don't stand a chance

We're trapped inside the matrix
Forced to play our hand
We're fill with so much hatred
The kids don't stand a chance

I said the kids don't, the kids don't stand, the kids don't stand a chance
I said the kids don't, the kids don't stand, the kids don't stand a chance

Sometimes it's hard to grow
While livin in fear of the unknown
How can he ever give love
When no love is in his heart?
A child can barely see that i
Do worry bout tomorrow
And what it beholds,
He drowns himself
Deep down in his sorrow
Will you run or will you share your light
Tell a story of the live and try
See it when we're given hope
That we know that we can grow

Drug boy said it's show time
Streets don't give a damn
They filled with such pollution
The kids don't stand a chance

We're trapped inside the matrix
Forced to play our hand
We're fill with so much hatred
The kids don't stand a chance

I said the kids don't, the kids don't stand, the kids don't stand a chance
I said the kids don't, the kids don't stand, the kids don't stand a chance
Drog kluk řekl, že je čas na show
Ulicích nedávají zatraceně
Jsou plněné například znečištění
Děti nemají šanci

Jsme v pasti uvnitř matice
Nuceni hrát našich rukou
Jsme naplní tolik nenávisti
Děti nemají šanci

Řekl jsem, že děti nemají, děti nestojí, děti nemají šanci
Řekl jsem, že děti nemají, děti nestojí, děti nemají šanci

No, protože jsem byla vysázena při narození
Jsem opustil své vlastní planetě a já jsem přistál na Zemi
Jak jsem kluk jsem nikdy nepochopil, co jsem pozoroval
Někteří to bylo divné, ale většina z toho mě narušené
Vždy ve vazbě na nedostatek mou pozornost
Můžete to nazvat třeba deficit, opravdu jsem neměl poslouchat
A já jsem byl vždy missin '
Učitelé jako, kde je Bobby Simons?
Ale tryna získat nahrávací smlouvu, je vše, co mohu já pamatuji
Je to legrační příčinu hledal zpět do minulosti, že jsem měla všechny své dny v ulicích tryna dokázat, že jsem byl špatný
I přesto povýšen na úroveň, že jsem na
Ještě povýšena na úroveň, že jsem na

Drog kluk řekl, že je čas na show
Ulicích nedávají zatraceně
Jsou plněné například znečištění
Děti nemají šanci

Jsme v pasti uvnitř matice
Nuceni hrát našich rukou
Jsme naplní tolik nenávisti
Děti nemají šanci

Řekl jsem, že děti nemají, děti nestojí, děti nemají šanci
Řekl jsem, že děti nemají, děti nestojí, děti nemají šanci

Někdy je těžké stát se
Zatímco žít ve strachu z neznámého
Jak může vůbec dát lásku
Když není láska, je ve svém srdci?
Dítě může sotva vidět, že i
Do starosti zápas zítra
A to, co spatří,
On sám topí
Hluboko v jeho trápení
Bude spuštění nebo budete sdílet vaše světlo
Vyprávět příběh o živé a zkuste to
Podívej se na to, když jsme dává naději
Že víme, že může růst

Drog kluk řekl, že je čas na show
Ulicích nedávají zatraceně
Jsou plněné například znečištění
Děti nemají šanci

Jsme v pasti uvnitř matice
Nuceni hrát našich rukou
Jsme naplní tolik nenávisti
Děti nemají šanci

Řekl jsem, že děti nemají, děti nestojí, děti nemají šanci
Řekl jsem, že děti nemají, děti nestojí, děti nemají šanci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy