Texty písní B.o.B. May 25th Gladiators(feat J.Cole)

Gladiators(feat J.Cole)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Verse 1 - B.o.B]
Okay so I'm on the beat
What am I supposed to rhyme?
What am I supposed to do in this booth?
Am I to flow a line?
What am I a spokesman now?
What am I a poster child?
What am I supposed to smile?
What am I supposed to be the dopest MC to hold this down?
What if I wasn't poor as a child?
What if I didn't grow up in doubt?
I probably shouldn't be smoking so much my mind is over fried
But still I notice how
Them same folks will smile in your face
But behind your back them same folk will frown
But that's enough about them, talk about me
Yes it's B to the O, I said B to the O and to the B
I owe it to the streets
And I ain't tryna brag but you know your boys a beast
And yeah I gotta eat cause my groceries on this beat
And my song will carry on till I no longer speak
My soul is also Kosher added to the fact I'm cheap
And I put that on my grandma Othella so
Rest In Peace hater

[Verse 2 - J. Cole]
A many blessings sent from heaven thanking God to be alive
Flight attendant woke me up said Mr.Cole you have arrived, welcome
In this game the price of fame is steep, Lord help 'em
Keep 'em sane
Prayin' that the heat won't melt 'em
I'm headed to the top I couldn't be more welcome
Took the lead role, now look I'm right outside ya peephole
That's for the crown holders
Never would I dethrone
But if you ever leave home don't worry I keep your seat warm
So yeah I'm Simba in a sense
I'm the prince, you impostor's no Mufasas, but there's Oscars for you gents
When I say I'm better then you niggas don't mean no offense
But is clear with no tints man just check the fingerprints
You'll see we not the same
I got a shit list with lot's of names
And plus hit list with of rappers I'ma cock and aim
Then it's who shot ya man
Finally figured out the game
Got nothin' to lose
And a whole fuckin' lot to gain
[Verse 1 - B.o.B]
Dobře, takže jsem na obchůzce
Co mám rýmu?
Co mám dělat v této budky?
Mám toku linku?
Co mám mluvčí teď?
Co jsem plakát dítě?
Co mám se smát?
Co mám být dopest MC držet to dolů?
Co když jsem nebyl chudý jako dítě?
Co když jsem se vyrůstat v pochybnost?
Asi bych to neměla být kouření tak mě napadá, je více než smažená
Ale ještě jsem si všimla, jak
Je stejná, lidé se úsměv na tváři
Ale za zády je stejná, folk bude mračit
Ale to je dost o nich, mluví o mně
Ano, je to B O, řekl jsem B O a B
Dlužím to do ulic
A já se chlubit, ale tryna víte, že vaše chlapci zvíře
A ano musím jíst potraviny způsobují můj beat na této
A moje píseň bude pokračovat, dokud jsem už mluvit
Má duše je také košer přidán k tomu, že jsem levné
A dal jsem, že na moje babička, takže Othella
Odpočívej v pokoji nenávistník

[Verse 2 - J. Cole]
Mnoho požehnání poslal z nebe děkovat bohu, že je naživu
Letuška mě probudil řekl Mr.Cole jste přijeli, vítejte
V této hře se cena slávy je strmé, Pane pomoc 'em
Mějte 'em sane
Modlil ', že teplo nebude tát' em
Já jsem šel nahoru jsem nemohl být vítána
Vzal hlavní roli, teď se podívejte, že mám pravdu mimo ya kukátkem
To je pro korunu držitele
Nikdy bych sesadit z trůnu
Ale pokud jste někdy opustit domov neboj se pořád své místo teplé
Tak jo jsem Simba v jistém smyslu
Já jsem princ, jste podvodník žádný Mufasas, ale je tu Oscarů pro vás pánové
Když řeknu, že jsem lepší než vy niggas nemám na mysli žádný trestný čin
Ale je jasné, bez odstínů člověk jen kontrolovat otisky prstů
Uvidíte, že není totéž
Dostal jsem hovno seznam s hodně ze jmen
A plus hit seznam s rappery z kohouta jsem a cíl
Pak je to muž, který střílel ya
Nakonec přišel na to hra
Dostal nic 'ztratit
A celou fuckin 'hodně získat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy