Texty písní B.o.B. The Other Side ft Bruno Mars a Ceelo Green

The Other Side ft Bruno Mars a Ceelo Green

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Truth of the matter is I'm complicated
You're as straight as they come
You go 'bout your day baby
While I had from the sun

It's better if you don't understand
Cause you wont know what it's like
Until you try

You know I've been waiting on the other side
And you, all you gotta do is cross the line
I could wait a whole life time
But you just gotta decide
You know I
I've been waiting on the other, waiting on the other side

We would live forever
Who could ask for more
You could die if you wanted
But baby what for

It's better if you don't understand
And you won't know what it's like
Until you try

You know I've been waiting on the other side
And you, all you gotta do is cross the line
I could wait a whole life time
But you just gotta decide
You know I
I've been waiting on the other, waiting on the other side

If they say life's a dream
Call this insomnia
Cause this ain't Wonderland
It damn sure ain't Narnia
And once you cross the line
You can't change your mind
Yeah I'm a monster
But I'm no Frankenstein
And quite frankly
I've been feeling insane in between my eyes
I really cant explain what I feel inside
If you knew what I was you's would run and hide
Many have tried to go into the night
Cross over the line and come back alive
But that's the price we pay when we living on the other side

You know I've been waiting on the other side
And you, all you gotta do is cross the line
I could wait a whole life time
But you just gotta decide
You know I
I've been waiting on the other, waiting on the other side

It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
It's better if you don't understand
Skutečností je, že jsem komplikovaná
Jsi rovný jako oni přijdou
Jdete 'záchvat svůj den dítě
Zatímco jsem měl od slunce

Je lepší, když nerozumíte
Příčina jste zvyklý vědět, co to je
Dokud se pokusíte

Víte, já jsem čekal na druhé straně
A vy, co musíš udělat, je přes čáru
Nemohl jsem čekat celé doby životnosti
Ale vy jste prostě musíš rozhodnout
Víš, že jsem
Čekal jsem na druhé straně, čeká na druhé straně

Chtěli bychom žít navždy
Kdo by mohl požádat o další
Dalo by se umřít, pokud byste chtěli
Ale dítě, co pro

Je lepší, když nerozumíte
A nebudete vědět, co to je
Dokud se pokusíte

Víte, já jsem čekal na druhé straně
A vy, co musíš udělat, je přes čáru
Nemohl jsem čekat celé doby životnosti
Ale vy jste prostě musíš rozhodnout
Víš, že jsem
Čekal jsem na druhé straně, čeká na druhé straně

Pokud říkají, že život je sen
Nazvěme tento nespavosti
Protože to není divů
Je to zatraceně jistý není Narnie
A jakmile překročíte linii
Nemůžete změnit svůj názor
Jo, já jsem zrůda
Ale já nejsem žádný Frankenstein
A upřímně řečeno
Byl jsem šílený pocit v mých očích mezi
Já opravdu nemůžu vysvětlit, co cítím uvnitř
Kdybys věděl, co jsem vám to bude utéct a schovat se
Mnozí se snažili jít do noci
Napříč přes čáru a vrátit se živý
Ale to je cena, kterou zaplatíte, když žijeme na druhé straně

Víte, já jsem čekal na druhé straně
A vy, co musíš udělat, je přes čáru
Nemohl jsem čekat celé doby životnosti
Ale vy jste prostě musíš rozhodnout
Víš, že jsem
Čekal jsem na druhé straně, čeká na druhé straně

Je lepší, když nerozumíte
Je lepší, když nerozumíte
Je lepší, když nerozumíte
Je lepší, když nerozumíte
Je lepší, když nerozumíte
Je lepší, když nerozumíte
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy