Texty písní Bathory Blood Fire Death For All Those Who Died

For All Those Who Died

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

For all those who cried aloud
But whose tears were never heard
For questioning one almighty father
Of a heavenly distanced world

Beloved thee who submit
The holy writings assured
The golden cross stained with innocent blood
But stand yet a thousand heavenward

Burning naked but smiling
Not full of fear but pride
Knowing death alone could cleanse them
Of the reasons for which they all die

For all those who died

For all those whose great beauty
Stirred their tortures to rage
And for all those whose great ugliness
Did the same

For all those who cried aloud in vain
For mercy on the rack
But whom of dying naked in scorn
Not ashamed

Burning naked but smiling
Not full of fear but pride
Knowing death alone could cleanse them
Of the reasons for which they all died

For all those who died

Pleas for mercy signs of guilt
Naked bodies broken on the wheel
Tears sign the confession
With crusted blood lips sealed

Trial by water
Pro všechny ty kteří hlasitě brečeli,
ale kterých breč nebyl slyšet.
Pro ty, kteři se ptaji na všemohouciho otce
ze vzdálenýho nebeskýho světa.

Ti milovaní, kteří se pokořili
a zaručili za svatý písmo.
Zlatý kříž je poskvrněn nevinnou krví,
ale tsíce dalších vtyčujete k nebi.

Hoří nazí ale smějí se.
Nejsou plní strachu ale hrdosti.
Vědí, že jedině smrt je múže očistit,
od dúvodu, pro který všichni zemřeli.

Pro všechny ty, co zemřeli.

Pro všechny ty, kterých velká krása
se míchá s rozhněvaným mučením.
a pro všechny ty, kterých velká ošklivost,
spusobuje totéž.

Pro všechny ty, co hlasitě řvou v nicotě,
o slitování na mučidlech.
ale též umírali nazí v pohrdání,
bez hanby.

Hoří nazí ale smějí se.
Nejsou plní strachu ale hrdosti.
Vědí, že jedině smrt je múže očistit,
od dúvodu, pro který všichni zemřeli.

Pro všechny ty, co zemřeli.

Prosby o milost je znamení viny.
Nahá těla rozdrcená na kole.
Slzy znamenaji přiznání,
Se zaschlou krví na slepených rtech.

Zkouška vodou.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy