Texty písní Blondie Autoamerican Faces

Faces

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Faces
Cracked for reason beyond recognition
Uh-huh
His space is
At the Palace, he sleeps for twenty five cents
Uh-huh
Now he's wiping headlights
Windshields with an old rag
It ain't nine to five
Down and dirty, he's an old tramp
He poses like a dead man
The night train passes by

Money's
Not the answer for princes and dancers
Uh-huh

He's standing under street lights
He's thinking of his old life
He lost his pretty young wife
The corner is his big plan
His brunch with Jim and jitters
Boston blue laws ain't for shitters
And newsprint is for cheaters
Cement mattress for believers

A dirty old bum
He's a dirty old bum
He can't say "Yes"
He can't forget it A dirty old bum

Now he's shooting power curves
His buddies think he's got some nerve
Mrs Face had other lovers
Her arms smothered other numbers

He freezes
Christmas season, all saints protect him
Uh-huh
His face is
Cracked for reason beyond recognition
Ah
Obličeje
Prasklé z důvodu nepoznání
Hm
Jeho prostor je
V paláci, spí na dvacet pět centů
Hm
Teď se otřel světlomety
Čelní skla se starým hadrem
Není devět-pět
Dolů a špinavé, je to starý tramp
On představuje jako mrtvý
Noční vlak projede kolem

peníze jsou
Není odpověď na knížat a tanečníků
Hm

Už stojí pod světly pouličních
Si myslí o jeho starého života
On ztratil jeho krásnou mladou ženu
Rohu je jeho velký plán
Jeho brunch s Jimem a nervozita
Boston modré zákonů není pro shitters
A novinový papír je pro podvodníky
Stmelit matrace pro věřící

Špinavý starý vandrák
Je to špinavý starý vandrák
Nemůže říct "Ano"
Nemůže zapomenout na to špinavý starý Bum

Teď se střílí elektrické křivky
Jeho kamarádi si myslí, že to tu trochu nervy
Paní tvář měla jiné milence
Ruce přikrytý další čísla

on zamrzne
Vánoční sezóna, všichni svatí, chránit jej
Hm
Jeho tvář je
Prasklé z důvodu nepoznání
Ach
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy