Texty písní Blue October Consent to Treatment Angel

Angel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm wishing the bath water clean
She hides in the back and is unseen
I take off the mask that surrounds me
Look me in the face
What do you see
I feel like a boy the age of 13
My body grows up
But my mind stays the same
Look me in the face
What do you see?

How do you tell an angel
That you don't believe in God?
Why do I feel
Like such a stranger
I look around
I look around
And all my friends are gone

But oh would you be me?
Because I would be you
Oh you'd be happy
Only if you wanted to
And how would you treat me?
Because I would treat you
Oh you'd be happy
Only if you wanted to

How do you tell your Father,
That you want him to notice you?
Why does this seem like such a bother?
When mom says you'd be better off dead
But I want to see you
I still want to see you
Oh would you call me?
Oh it's not hard too
I'm the first one
Oh you gave birth to
And oh would you write me
On my birthday
Graduation, was yesterday
Yesterday
Oh...

How do you hold the special victim?
When they push you away
When they've been
Raped on the inside
Torn on the outside
The dirt and ugly from the stain that they try to hide
Touched in private places
Embarrassed faces
To scared to ask for help

Oh would you be me?
Because I would be you
Oh you'd be happy
Only if you wanted to
And how would you treat me?
Because I would treat you
You'd be happy
Only if you wanted to

I'm wishing the bath water clean
She hides in the back and is unseen
I take off the mask that surrounds me
Look me in the face
What do you see?
Přeju si, aby voda ve vaně byla čistá
Schovává se vzadu a je neviděná
Odkládám masku, která mě obklopuje
Podívej se mi do očí
Co vidíš?
Citím se jako bych byl 13-letý kluk
Tělo vyrostlo,
ale moje mysl zůstala dítětem
Podívej se mi do očí
Co vidíš?

Jak řekneš andělovi,
že nevěříš v Boha?
Proč se cítím
jako cizinec
Dívám se kolem
Dívám se kolem
Všichní mí přátelé odešli

Ale chtěl bys být mnou?
Protože já bych chtěl být tebou
Budeš šťastný
pouze když budeš chtít
a jak bys mě chtěl vyléčit?
Protože já bych tě chtěl vyléčit
Budeš šťastný
pouze když budeš chtít

Jak řekneš otci,
že chceš, aby si tě všímal?
Proč mi všechno připadá jako trápení?
Když ti máma řekne, že by bylo lepší, kdybys’byl mrtvý
Ale já tě chci spatřit
já tě pořád chci spatřit
Zavoláš mě?
Není to tak těžké
Jsem první
komu jsi dal život
a chtěl bys mi napsat
k narozeninám
Včera jsem měl promoci
Včera
Oh…


Jak vykonáš tu oběť?
Když tě vytlačili ven
Když jsou uvnitř znásilnění
zvnějšku rozdrásaní
Tu špínu a ošklivost z poskvrnění, kterou se snažili schovat
Dotčení na osobních místech
rozpačité obličeje
bojí se říci si o pomoc

Chtěl bys být mnou?
Protože já chci být tebou
Budeš šťastný
jenom když budeš chtít
A jak mě vyléčíš?
Protože já bych tě chtěl vyléčit
Budeš šťastný
Jenom když budeš chtít

Přeji si, aby voda ve vaně byla čistá
Schovává se vzadu a je neviděná
Odkládám masku, která mě obklopuje
Podívej se mi do očí
Co vidíš?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy