Texty písní Bryan Adams 11 Mysterious Ways

Mysterious Ways

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

just when i thought i had it figured out
just when i thought i had the answers
you came along so full of promises
full of grace and second chances

for awhile i tried to shut it out
for awhile i tried to fight it
but now i see that there just ain’t no use
there ain’t no reason to deny it
oh - ya just never know, no you don't

the world is full of mysteries
full of magic and of wonder
there's so much more than what we see
can't explain the spell I’m under
everytime I look upon your face
I’m constantly amazed
and love moves through my days
in mysterious ways

they say the heart is shaped just like a fist
holding in its feelings
i say the heart is like an open hand
holding out and healing
oh wherever you go - don't ya know
Jen když jsem myslel, že i kdyby přišel ven
Jen když jsem myslel, že i kdyby odpovědi
Přišel jste spolu tak plný slibů
plný milosti a druhá šance

za chvíli i snažil zavři to
na chvíli jsem se snažil bojovat
ale teď vidím, že tam prostě není žádné využití
tam není žádný důvod ji popřít
OH - ya prostě nikdy neví, žádný nemáte

svět je plný záhad
plný magie a na zázrak
tam je tak mnohem více než to, co vidíme
nelze vysvětlit kouzlo jsem v rámci
vždy když se podívám na vaši tvář
Jsem stále ohromeni
a milovat se pohybuje prostřednictvím své dny
v tajemných cest

Říká se, že srdce je utvářena jen jako pěst
hospodářství, v jeho pocity
Říkám srdce je jako otevřené ruky
hospodářství a uzdravení
oh, ať jste kdekoli - není zatím znám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy