Texty písní C-Block Everything´s Good

Everything´s Good

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everything's good. Everything's good.

{Red Dogg}
Ain't no stoppin, it's on & poppin. Red Dogg, yeah I keep the bunnies hoppin.
Don't quit on the microphone I spit & spat, so get wet cause I get it like that.
GO/HEAD act like ya knew, that I'm black infact & I'm staying true.
GO/HEAD now feel the bass as my homie POP spit to ya face

{Mr.P}
As I spit to your face, burning eyes like Mace. Pump your fist in the air as I take.
Your mind to another journey another level. Raisin up got my grip on the shevel.
Diggin them up, diggin them up. Sittin them up for the groove, you better not move. Raising them up, raising them up in the hood.

{Chorus x 2:Goldie & Misty}
Everything's good, in the hood tonight. The homies got the sack, to make me feel alright. It's all good, so everybody sing. I'm talking on the Jay, cause it ain't no thang. It's all good, it's all good tonight. You'll never catch me slippin, cause I feel alright. It's all good, it's all good tonight. You'll never catch me slippin, cause my game is tight. (x2)

{Misty}
[Everything's Good lyrics on http://www.metrolyrics.com]

Everything's. Everything's Good (x3)

{Red Dogg}
I'll be God Damn, it's a dirty shame. tip that cup funked up again.
Now I'm tore up Bitch! Cause my friend through up & do it all over again.
I GET LOADED, like every day, weed to the brain, straight blowed away.
I GET LOADED, and I'll never choke, as I lay back & blow a little smoke.

{Mr.P}
Pass the joy on down, look around one time. Keep the mist in the air recline.
You'll find the mastermind einstein, blow a little smoke in the air one time.
Feel me black, you know it's all good. Fat dub sack, getting blazed in da hood.
Is it really like that? Is it really so phat? You know that.

{Chorus x 2}

{Misty}
Everything's good (x5)
Všechno-ovo dobro. Všechno-ovo dobro.
{Red Dogg}
Ai ne žádné zastavení, to je na & zpìtném šlehnutí. Red Dogg, jo já držím králíèky aktivní.
Ne- volný na mikrofonu já jsem plival & potìr ústøic, tak se zamokøit pøíèina já dostanu to takto.

JÍT/HLAVU akt jako hlas pro vìdìl,
že já jsem èerný v & já zùstávám pravdu
JÍT/VELET nyní cítit okouna jak mé kázání POP plival hlas pro tváø
{panP}
jako já jsem plival k vaší tváøi,hoøící oèi jako Mace. Èerpat vaši pìst ve vzduchu jako já vezmu
Vaši mysl k další cestì další úroveò. Hrozinka nahoru dostane mùj sevøení na shevel
Diggin jim nahoru, kopání jich nahoru. Sittin jim nahoru pro rýhu, vy radìji ne pohybe. Pìstování jich nahoru, pìstování jich nahoru v kukle
{pìvecké sbory x 2:Goldie & Misty}
všechno-ovo dobro, v kukle dnes veèer. Kázání dostala padáka, dìlat mì pocitem vše v poøádku. To je všechny dobrý, tak každý zpívat. Já hovoøím dál Jay, zpùsobit , že to ai ne žádný než. To je všechny dobrý,to je všechny dobrý dnes veèer. Nikdy nebudete nechytit mì prokluzování, pøíèina já cítím vše v poøádku. To je všechny dobrý,to je všechny dobrý dnes veèer. Nikdy nebudete nechytit mì prokluzování, pøíèina mé hry se pøátelí. (x2)
{Misty}
[všechno-ovo dobré texty na http:www.metro-text.com]
všechno-ovo. Všechno-ovo dobrý (x3)
{Red Dogg}
budu bùh zatracený,to je špinavá hanba. tip který pohár zbabìlec nahoru znovu
nyní já jsem trhat kurvu! Pøíèina mého pøítele skrz do & dìlá to úplnì znovu
já SE OPIJI,jako každý den,plevel na mozek, pøímo výtlaèný ventilátor pryè
já SE OPIJI, a já nikdy ne- nezadusím, protože já jsem si lehl & foukat malý kouø
{panP}
projít radost na dolù, rozhlédnout se kolem jednoho èasu. Držet mlhu ve vzduchu naklonit
vy najdete vedoucí osobnost einstein, foukat malý kouø ve vzduchu jeden èas
cítí mì èerný, vy víte , že to je všechny dobro. Tuk tituluje pytel, dostání planout v da kapuce
je to opravdu takto? Je to opravdu tak phat? Víte že
{pìvecké sbory x 2}
{Misty}
všechno-ovo dobrý (x5)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy