Texty písní Čago Belo Šílenci! Čago belo šílenci! 20 Ann Lee - Voices

Ann Lee - Voices

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

From time to time there's an emptiness
a little something I surely miss
say what it is and will it ever pass
Sometimes it flows over me so strong
my heart is saying there's something wrong
to get along make me understand
Voices speak of loving
voices in my mind
voices tell me something
I can understand
Sometimes I move in a open space
have I deserved it to feel like this
I really miss something to ever last
Sometime it runs over me so wild
it makes me feel like a lonely child
to get on by got to understand
Voices speak of loving
Can you hear them running around in my mind
running around in my brain
you know I don't sleep at night they're always in my
head they're everywhere
time after time and all over again
and they tell me that I'm empty inside so deep inside
Voices speak of loving
Čas od času je tu jeden prázdnota
a little something I surely miss něco jsem určitě chybět
say what it is and will it ever pass říct, co to je a bude stále průchod
Sometimes it flows over me so strong Někdy je toků nade mnou tak silné
my heart is saying there's something wrong mé srdce říká, že je něco v nepořádku
to get along make me understand vyjít, abych pochopil
Voices speak of loving Hlasy mluvit o milování
voices in my mind Hlasy v mé mysli
voices tell me something hlasy mi něco říct
I can understand Dokážu pochopit,
Sometimes I move in a open space Občas jsem pohybovat v otevřeném prostoru
have I deserved it to feel like this jsem se zasloužil, že se cítí jako toto
I really miss something to ever last Opravdu jsem něco stále poslední
Sometime it runs over me so wild Někdy je v rozporu nade mnou tak volně žijící
it makes me feel like a lonely child to je pro mě cítit se jako osamělého dítěte
to get on by got to understand se dostat na které musíme pochopit,
Voices speak of loving Hlasy mluvit o milování
Can you hear them running around in my mind Můžeš jich kolem běží v mé mysli
running around in my brain běžící kolem v mém mozku
you know I don't sleep at night they're always in my víš, že to není spánek v noci, kdy vám bude vždy v mém
head they're everywhere hlavou, když všude
time after time and all over again čas po čase a znovu a znovu
and they tell me that I'm empty inside so deep inside a říkají mi, že jsem prázdná tak hluboko uvnitř
Voices speak of loving Hlasy mluvit o milování
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy