Texty písní Casting Crowns Lifesong SET ME FREE

SET ME FREE

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It hasn't always been this way
I remember brighter days
Before the dark ones came
Stole my mind
Wrapped my soul in chains

Now I live among the dead
Fighting voices in my head
Hoping someone hears me crying in the night
And carries me away

Set me free of the chains holding me
Is anybody out there hearing me?
Set me free

Morning breaks another day
Finds me crying in the rain
All alone with my demons I am
Who is this man that comes my way?
The dark ones shriek
They scream His name
Is this the One they say will set the captives free?
Jesus, rescue me

As the God man passes by
He looks straight through my eyes
And darkness cannot hide

Do you want to be free?
Lift your chains
I hold the key
All power on Heav'n and Earth belong to me

You are free
You are free
You are free
Takhle to vždycky nebylo
Pamatuji si na světlejší dny
Předtím, než přišli ty temné
Ukradli mou mysl
Spoutali mou duši do řetězu

Nyní žiji mezi mrtvými
Bojuji s hlasy v mé hlavě
Doufaje, že někdo uslyší, jak pláču do noci
A odnese mě pryč

Osvoboď mě z řetězu, které mě poutají
Je tam někdo, kdo mě slyší?
Osvoboď mě

Přichází ráno dalšího dne
Naleza mě, jak brečím v dešti
Jsem jeden, sám se svými démony
Kdo je ten muž, který sem jde?
Ti temní vysilují
Křičí jeho jméno
Je on ten, o kom říkají, že osvobodí zajatce?
Ježíši, zachraň mně.

Jak Boží muž prochází kolem
Podívá se přímo do mých oči
A temnota se nemůže schovat

Chceš byt volny?
Pozvedni své okovy
Já držím ten klič
Veškerá moc na Nebi i na Zemi patři mně.

Jsi volny
Jsi volny
Jsi volny
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy