Texty písní Cavalera Conspiracy Inflikted Hearts Of Darkness

Hearts Of Darkness

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

this world in sin, of plagues and pain
we fall, we crawl
no war, no more
them eyes, they bled for a thousand days
them eyes, they bled in a thousand ways

this war was heard around the world
it made our ways insane again
their mouths were shut
they blot out the sun
they fought this war like never before

today i wake, the wall has fallen
they worship no more
and the temple is gone
them eyes will bleed the tears of sin
all ears will hear, unleash within

hearts of darkness
where madness is endless
hearts of darkness
where badness is endless
hearts of darkness
where hate is endless
hearts of darkness
where hope is hopeless...

hearts of darkness
where madness is endless
hearts of darkness
where badness is endless
hearts of darkness
where agony is endless
hearts of darkness
where hearts are heartless…
Tento svět v hříchu, moru a bolesti
Padáme, plazíme se
Žádná válka, už ne
Ty oči, krvácely po tisíc let
Ty oči, krvácely tisíci způsoby

O této válce slyšeli po celém světě
Proměnila znovu naše cesty v nesmysl
Jejich ústa byla zavřená
Zastřeli slunce
Bojovali v této válce jako nikdy předtím

Dnes, když vstávám, zeď padla
Již nevedou bohoslužby
A chrám je pryč
Ty oči budou krvácet slzy hříchu
Všechny uši zatím uslyší rozpoutanou válku

Srdce temnoty
Kde šílenost je nekonečná
Srdce temnoty
Kde zloba je nekonečná
Srdce temnoty
Kde nenávist je nekonečná
Srdce temnoty
Kde naděje je beznadějná...

Srdce temnoty
Kde šílenost je nekonečná
Srdce temnoty
Kde zloba je nekonečná
Srdce temnoty
Kde agónie je nekonečná
Srdce temnoty
Kde srdce jsou nemilosrdná...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy