Texty písní Chipmunks Version Adam Lambert Aftermath

Aftermath

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Have you lost your way?
Livin' in the shadow of the messes that you made
And so it goes
Everything inside your circle starts to overflow
Take a step before you leap
Into the colours that you seek
You'll get back what you give away
So don't look back on yesterday

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath

You feel the weight
Of lies and contradictions that you live with every day
It's not too late
Think of what could be if you rewrite the role you play
Take a step before you leap
Into the colours that you seek
You give back what you give away
So don't look back on yesterday

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath
In the Aftermath

Before you break you have to she'd your armor
Take a trip and fall into the glitter
Tell a stranger that they're beautiful
So all you feel is love, love
All you feel is love, love

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Wanna tell you you'll be alright
In the Aftermath

Wanna scream out
No more hiding
Don't be afraid of what's inside
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath

Anytime anybody pulls you down
Anytime anybody says you're not allowed
Just remember you are not alone
In the Aftermath
In the Aftermath
Gonna tell ya you'll be alright
In the Aftermath
In the Aftermath
Just remember you are not alone
In the Aftermath
Ztratil jsi svou cestu?
Žiješ ve stínu hloupostí, které jsi udělal
A tak to jde
Všechno uvnitř tvého kruhu začíná přetékat
Udělej krok než skočíš
Do barev které jsi spatřil
Dostaneš zpět, co jsi zahodil
Tak se nedívej zpátky na včerejšek

Chceš křičet
Už žádné schovávání
Neměj strach z toho, co je uvnitř
Povím ti, že bude všechno v pořádku
V následcích
Kdykoli tě někdo stáhne dolů
Kdykoli ti někdo řekne že nesmíš
Jen si vzpomeň, že nejsi sám
V následcích

Cítíš tu tíhu
Lží a protikladů se kterými žiješ každý den
Není příliš pozdě
Myslet co by mohlo být, kdyby sis přepsal roli, kterou hraješ
Udělej krok než skočíš
Do barev které jsi spatřil
Dostaneš zpět, co jsi zahodil
Tak se nedívej zpátky na včerejšek

Chceš křičet
Už žádné schovávání
Neměj strach z toho co je uvnitř
Povím ti, že bude všechno v pořádku
V následcích
Kdykoli tě někdo stáhne dolů
Kdykoli ti někdo řekne že nesmíš
Jen si vzpomeň, že nejsi sám
V následcích
V následcích

Než s tím sekneš, měl by ses obrnit
Vyraž na výlet a spadli do třpytek
Pověz neznámému člověku, že je krásný
Tak vše, co cítíš je láska, láska
vše co cítíš je láska, láska

Chceš křičet
Už žádné schovávání
Neměj strach z toho co je uvnitř
Povím ti, že bude všechno v pořádku
V následcích

Chceš křičet
Už žádné schovávání
Neměj strach z toho co je uvnitř
Povím ti, že bude všechno v pořádku
V následcích

Kdykoli tě někdo stáhne dolů
Kdykoli ti někdo řekne že nesmíš
Jen si vzpomeň, že nejsi sám
V následcích
V následcích
Povím ti, že to bude všechno v pořádku
V následcích
V následcích
Jen si vzpomeň, že nejsi sám
v následcích
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy