Texty písní Chipmunks Version Taylor Swift Love Story

Love Story

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We were both young, when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standing there on a balcony in summer air
I see the lights, see the party, the ball gowns
I see you make your way through the crowd
And say "Hello", little did I know

That you were Romeo
You were throwing pebbles
And my daddy said "Stay away from Juliet"
And I was crying on the staircase
Beggin you please don't go

And I said

Romeo take me
Some where we can be alone
I'll be waiting
All there's left to do is run
You'll be the Prince
And I'll be the Princess
It's a Love Story
Baby just say "Yes"

So I sneak out
To the garden to see you
We keep quiet
Cause we're dead if they knew
So close your eyes
Escape this town for a little while

Oh, oh, oh

Cause you were Romeo
I was a Scarlett Letter
And my daddy said "Stay away from Juliet"
But you were everything to me
And I was beggin' you
Please don't go

And I said

Romeo take me
Some where we can be alone
I'll be waiting
All there's left to do is run
You´ll be the Prince
And I'll be the Princess
It's a Love Story
Baby just say "Yes"

Romeo save me
They try to tell me how to feel
This love is difficult
But it's real
Don't be afraid
We'll make it out of this mess
It's a Love Story
Baby just say Yes

I got tired of waiting
Wonderin' if you were ever comin' around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town

And I said

Romeo save me
I've been feelin' so alone
I keep waiting for you
But you never come
Is this in my head?
I don't know what to think
He knelt to the ground
And pulled out a ring and said

Marry me Juliet
You'll never have to be alone
I love you
And that's all I really know
I talked to your dad
Go pick out a white dress
It's a Love Story
Baby just say Yes
Oh oh

Cause we were both young
When I first saw you
Oba jsme byli mladí, když jsem tě poprvé viděla,
Zavírám oči a vzpomínám na ty časy
Stojím zde, na balkoně v letním vánku
Vidím světla, vidím párty, plesové šaty
Vidím tě, jak si razíš cestu davem
A říkáš ahoj , tušila jsem

že jsi byl Romeo,
házel si kamínky
Ale můj táta řekl: "Drž se dál od Julie"
Plakala jsem na schodišti
a žádala: prosím, nechoď

a pak řekla:

Romeo, vezmi mě někam,
kde můžeme být sami,
budu čekat
Vše co zbývá udělat je běžet
Budeš princ a
já budu princezna
Je to love story,
zlato, jen řekni "ano"

Vykradla jsem se
do zahrady, abych tě viděla,
Byli jsme ticho,
protože kdyby se to dozvěděli, bylo by po nás
Tak zavři oči
Utečme na chvíli z tohoto města

Oh,oh,oh

Protože ty jsi byl Romeo
já poběhlice
A můj táta řekl? "Drž se dál od Julie"
Ale ty jsi byl moje všechno
Prosila jsem,
abys nechodil

a řekla jsem:

Romeo, vezmi mě někam,
kde můžeme být sami,
budu čekat
Vše co zbývá udělat je běžet
Budeš princ a
já budu princezna
Je to love story,
zlato, jen řekni ano

Romeo, zachraň mě,
snaží se mi říct, jak se mám cítit
Tato láska je složitá,
ale opravdová
Neboj se,
uděláme v tom pořádek
Je to love story,
zlato,jen řekni ano ...

Unavilo mě čekání,
přemýšlela jsem, jestli ještě někdy příjdeš
Moje víra v tebe se ztrácela
Když jsem tě potkala na okraji města

a řekla jsem

Romeo, zachraň mě,
byla jsem tak osamělá,
Stále jsem na tebe čekala,
ale ty jsi nepřicházel
To mi stále běhá hlavou,
nevím, co si mám myslet
Klekl si na zem
a vytáhl prsten a řekl

Julie, vezmi si mě,
nikdy už nemusíš být sama
Miluji tě,
to je to jediné, co skutečně vím
Mluvil jsem s tvým otcem,
jdi, vyber si bílé šaty
Je to love story,
zlato, jen řekni ano
Oh oh

Protože oba jsme byli mladí,
když jsem tě poprvé viděla.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy