Texty písní Counting Crows Angels In America

Angels In America

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

People dying from lonely days
Were walking and trying to take our souls away
Were just spending out our time angels in America slapping on a dime
Slide here for me
Get these chains away and I'm never quite free
She walks like she is on a line
Angels in America trying to get things done
All on a bad day
All on a run way..
She says IM OK.
Bright lights shine in midnight
He's dying for his children looking for his life
She wonders why she's got to die?
Angels in America trying to hard to fly
This time well make it on or own
The forces are teeming and the guns are coming low
All on a bad day all on a bad day.
Lidé umírají na osamělé dny
Chodili a snažili se vzít naše duše pryč
Byly jen výdaje v naší době andělé v plácl americkými o desetník
Slide zde pro mě
Získat tyto řetězy pryč a já jsem se nikdy zcela zdarma
Ona chodí jako ona je na trati
Andělé v Americe se snaží odvést kus práce
Vše o špatný den
Vše o běhu cestě ..
Říká, že budu OK.
Jasné světlo zářit v půlnoci
Umírá pro své děti, hledají svůj život
Ona se diví, proč se dostala na smrt?
Andělé v Americe se snaží tvrdě létat
Tentokrát dobře, aby to na vlastní nebo
Síly jsou deštivé a zbraně se blíží nízké
Všichni na špatný den, to vše na špatný de
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy