Texty písní Crash Test Dummies A Worm's Life All Of This Ugly

All Of This Ugly

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was walking through the country
And passing through lovely scenery
When I came upon some rotting remains
And though the carcass was wormy
Well, after all, it's all part of nature's art of cleaning

And if I try hard I think that I will see
Some good behind all of this ugly

When my job was garbageman
I'd go out and empty the garbage cans
And I'd come upon some rotting remains
But we'd drive them outside town
And fill the land, and make hills that you could walk around on

And if I try hard I think that I will see
Some good behind all of this ugly

If I were born as a vulture
I'd fly out and circle high in the air
And I'd look out for rotting remains
And if they weren't quite dead yet
A little bite would help things so I could get started

And if I try hard I think that I will see
Some good behind all of this ugly
Procházel jsem se krajinou
A míjel krásné scenérie
Když v tom jsem narazil na nějaké hnijící zbytky
A ačkoliv byla ta mršina prolezlá červy
I přesto byla součástí umění a čistoty přírody

A kdybych se hodně snažil, myslím, že bych viděl
Nějaké dobro za tím vším ošklivým

Kdybych se stal popelářem
Chodil bych ven a vynášel popelnice
A narazil bych na nějaké hnijící zbytky
Ale my bychom je vyvezli ven z města
A zaplnili jimi krajinu a vytvořili ty hromady, kolem kterých můžete chodit

A kdybych se hodně snažil, myslím, že bych viděl
Nějaké dobro za tím vším ošklivým

Kdybych se narodil jako sup
Vyletěl bych ven a kroužil vzduchem
A dával bych pozor na hnijící zbytky
A pokud by nebyli ještě tak docela mrtvé
Malé kousnutí by jim mohl pomoci a pak bych mohl začít

A kdybych se hodně snažil, myslím, že bych viděl
Nějaké dobro za tím vším ošklivým
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy