Texty písní Crash Test Dummies The Ghosts That Haunt Me At My Funeral

At My Funeral

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm still young, but I know my days are numbered
1234567 and so on
But a time will come when these numbers have all ended
And all I've ever seen will be forgotten

Won't you come
To my funeral when my days are done
Life's not long
And so I hope when I am finally dead and gone
That you'll gather round when I am lowered into the ground

When my coffin is sealed and I'm safely 6 feet under
Perhaps my friends will see fit then to judge me
Oh when they pause to consider all my blunders
I hope they won't be too quick to begrudge me

Won't you come
To my funeral when my days are done
Life's not long
And so I hope when I am finally dead and gone
That you'll gather round when I am lowered into the ground

If I should die before I wake up
I pray that the Lord my soul will take but
My body, my body - that's your job

Well I can't be sure where I'm headed after death
To heaven, hell, or beyond to that Great Vast
But if I can I would like to meet my Maker
There's one or two things I'd sure like to ask

Won't you come
To my funeral when my days are done
Life's not long
And so I hope when I am finally dead and gone
That you'll gather round when I am lowered into the ground
Jsem stále mlád, ale mé dny jsou sečteny
1234567 a tak dále
Ale čas přijde, až všechna tyhle čísla skončí
A všechno, co jsem kdy viděl, bude zapomenuto

Nepřijdete
Na můj pohřeb, až zemřu
Život není dlouhý
A tak doufám, že až budu konečně mrtvý, až odejdu
Že se shromáždíte kolem místa, kam budu uložen v zemi

Když bude má rakve zapečetěna a já budu v bezpečí 6 stop pod zemí
Možná že mí přátelé konečně pochopí, než aby mě soudili
Oh, když přestanou přemýšlet nad všemi mými chybami
Doufám, že mi nezačnou moc rychle závidět

Nepřijdete
Na můj pohřeb, až zemřu
Život není dlouhý
A tak doufám, že až budu konečně mrtvý, až odejdu
Že se shromáždíte kolem místa, kam budu uložen v zemi

Kdybych mohl zemřít předtím, než se probudím
Modlil bych se, aby si Bůh vzal mou duši, ale
Mé tělo, mé tělo - to už je vaše práce

Víte, nejsem si jistý, kam zamířím po smrti
Do nebe, pekla nebo někam úplně jinam a daleko
Ale kdybych mohl, chtěl bych se setkat s mým Výrobcem
Je zde jedna nebo dvě věci, na které bych se ho rád zeptal

Nepřijdete
Na můj pohřeb, až zemřu
Život není dlouhý
A tak doufám, že až budu konečně mrtvý, až odejdu
Že se shromáždíte kolem místa, kam budu uložen v zemi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy