Texty písní Crashpoint Millions of Figurines Enigma

Enigma

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Duality of my brain - sick thought
Is burning me again
This feeling is not the only one
I´m still trying to understand
I don´t want to be the one
Who will be reborn tonight
Into helical space and time
I know all this pain is an illusion
but it seems so real that I must

Lie forever
And I´m so far
Away from you
Though I can look to your eyes
But you don´t know
Anything about this
Anything about reality
You can´t see that I´m dying here
And I´m trying touch you

Remembrance of my feeble life
Is returning me again
But this silver string
Is not so strong
To hold me in this space
I want to be the one
who will find the way
and recognise implicit truth
I know all this pain is an illusion
but it seems so real that I must

Lie forever
And I´m so far
Away from you
Though I can look to your eyes
But you don´t know
Anything about this
Anything about reality
You can´t see that I´m dying here
And I´m trying touch you

And you are so far
Even stars are closer
I can´t sleep away from this life
This dream is like a circle

From darkness into light
From substance into energy
Trough body to my mind
There is no more you and me
Dualita mého mozku - zvrácená myšlenka
Mě opět spaluje
Tenhle pocit není ten jediný
Pořád se snažím porozumět
Nechci být tím
Kdo se dnes v noci znovu narodí
Do spirálovitého prostoru a času
Vím, že všechna tahle bolest je iluze
Ale zdá se to být tak skutečné, že musím

Navždy lhát
A jsem tak daleko
Pryč od tebe
Nicméně ti mohu hledět do očí
Ale ty nevíš
Nic o tomhle
Nic o realitě
Nemůžeš vidět, že tu umírám
A že se tě snažím dotknout

Vzpomínka na můj mizerný život
Mě znovu vrací
Ale tahle stříbrná struna
Není tak silná
Aby mě udržela v tomhle světě
Chci být tím
Kdo najde tu cestu
A uzná absolutní pravdu
Vím, že všechna tahle bolest je iluze
Ale zdá se to být tak skutečné, že musím

Navždy lhát
A jsem tak daleko
Pryč od tebe
Nicméně ti mohu hledět do očí
Ale ty nevíš
Nic o tomhle
Nic o realitě
Nemůžeš vidět, že tu umírám
A že se tě snažím dotknout

A ty jsi tak daleko
I hvězdy jsou blíž
Nemohu zaspat tenhle život
Tenhle sen je jako kruh

Z temnoty do světla
Z látky do energie
Skrz tělo do mé mysli
Už není víc ty a já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy