Texty písní Cripper Killer Escort Service EP Dreams Your Master

Dreams Your Master

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You said you wanted me to smile
I put one on my face
Inside of me grows emptiness
I fell too far from grace
You wanted me to be someone
I knew I could not be
The defect is so plain to see
I just need to be me

You told me to be silent
I didn't say a word
While I'm screaming on the inside
I'm left alone and hurt
You still want me to be strong
I keep my head up high
Is it easy to be perfect?
I hide my wish to die

[Ref:]
If you can bear the truth you've spoken
If you can dream --
and not make dreams your master
If you can keep your head
When all about you are losing theirs
and blaming it on you

You expect me to stay with you
I reached out for your hand
The misery seems obvious
Cause I decide I can't
You wanted me to tell the truth
And I became a fake
Believe me when I say to you
It's just as hard to take
Říkal jste, že chtěl, abych se o úsměv
Dal jsem jeden na tváři
Ve mně roste prázdnoty
Spadl jsem příliš daleko od milosti
Chtěl jste, abych se někoho
Věděl jsem, že jsem nemohla být
Vada je tak jasně vidět
Jen je třeba mě

Řekl jsi mi, aby byla zticha
Neřekl jsem ani slovo
Zatímco já jsem křičela na vnitřní straně
Já jsem zůstal sám a zraněný
Pořád chceš abych byl silný
Pořád mi hlavou vysoko
Je snadné být dokonalý?
I skrýt mé přání zemřít

[Ref:]
Pokud můžete mít pravdu, které jste mluvil
Pokud můžete snít --
a ne, aby sny svého pána
Pokud můžete držet hlavu
Když se o vás všechno ztrácejí jejich
a vyčítali, že na vás

Čekáte, že mi zůstat s tebou
Natáhl jsem ruku za ruku
Utrpení zdá být zřejmé
Protože jsem se rozhodnout, nemohu
Chtěl jste, abych řekl pravdu
A já jsem se stal falešný
Věř mi, když říkám vám
Je to stejně těžké přijmout
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy