Texty písní Dave Matthews Band Arrow Big Whiskey And The Googrux King You & Me

You & Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Unpack you bags
Something small
Take what you need and we disappear
Without a trace we be gone, gone
The moon and the stars follow the car
And then when we get to the ocean
Gonna take a boat to the end of the world
All the way to the end of the world
Oh, And when the kids are old enough

Were gonna teach them to fly

You and me together, could do anything baby
You and me together yes yes
You and me toether, could do anything baby
You and me together, yes yes

You and I are
Were not tied to the ground
Not falling but rising like rolling around
Eyes closed above the rooftops
Eyes closed we gonna spin through the stars
Our arms wide as the sky
Were gonna ride blue all the way to the end of the world
To the end of the world


Oh and when the kids are old enough were gonna teach them to fly

You and me together, could do anything baby
You and me together yes yes
You and me together, could do anything baby
You and me together, yes yes

We can always look back at what we did
Only memory of you and me baby
Right now its you and me forever girl
And you know we could do better than anything that we did
You know that you and me we could do anything

You and me together, could do anything baby
You and me together yeah yeah
The two of us together, we could do anything baby
You and me together, yeah yeah

The two of us together, yeah yeah
The two of us together, we could do anything baby

The sun is falling till it leaves the end of the world.
Vybal své kufry
Něco malého
Vezmi co potřebuješ a zmizíme
Beze stopy budeme pryč, budeme pryč
Měsíc a hvězdy sledují auto
A pak, když se dostaneme do oceánu
Vezmeme loď na konec světa
Celou cestu na konec světa
Oh, a když budou děti dost velké

Naučíme je létat

Ty a já spolu, mohli bychom udělat cokoliv, zlato
Ty a já spolu, ano ano
Ty a já spolu, mohli bychom udělat cokoliv, zlato
Ty a já spolu, ano ano

Ty a já nejsme
Nejsme svázáni k zemi
Nepadáme, ale rosteme jako vlny dokola
Zavřené oči nad střechami
Zavřené oči, víříme skrze hvězdy
Naše ruce široké jako obloha
Budeme řídit modře celou cestu na konec světa

Až na konec světa


Oh a když budou děti dost velké, naučíme je létat


Ty a já spolu, mohli bychom udělat cokoliv, zlato
Ty a já spolu, ano ano
Ty a já spolu, mohli bychom udělat cokoliv, zlato
Ty a já spolu, ano ano

Můžeme se vždycky ohlédnout na to, co jsme byli
Jenom vzpomínky na tebe a na mě, miláčku
Právě teď je to jen ty a já navždy, holka
A ty víš, že bychom mohli udělat lépe, než cokoli, že jsme byli
Ty víš, že ty a já bychom mohli udělat cokoliv

Ty a já spolu, mohli bychom udělat cokoliv, zlato
Ty a já spolu, ano ano
Ti dva z nás spolu, mohli bychom udělat cokoliv, zlato
Ty a já spolu, ano ano

Ti dva z nás spolu, yeah yeah
Ti dva z nás spolu, mohli bychom udělat cokoliv, zlato

Slunce klesá, dokud opouští konec světa
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy