Texty písní Dream Theater Awake The Mirror

The Mirror

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Temptation-
Why won't you leave me alone?
Lurking Every Corner, everywhere I go

Self Control-
Don't turn your back on me now
When I need you the most

Constant pressure tests my will
My will or my won't
My Self Control escapes from me still...


Hypocrite-
How could you be so cruel
and expect my faith in return?

Resistance-
Is not as hard as it seems
When you close the door

I spent so long trusting in you
I trust you forgot
Just when I thought I believed in you...

"What're you doing? What're you doing?"

It's time for me to deal
Becoming all too real
living in fear-
Why did you lie and pretend?
This has come to an end
I'll never trust you again
It's time you made your amends
Look in the mirror my friend

"That I haven't behaved as I should"
"Everything you need is around you. The only danger is inside you."

"I thought you could control life, but it's not like that. There are
things you can't control."

Let's stare the problem right in the eye
It's plagued me from coast to coast
Racing the clock to please everyone
All but the one who matters the most

Reflections of reality
are slowly coming into view
How in the hell could you possibly forgive me?
After all the hell I put you through

It's time for me to deal
Becoming all too real
living in fear-
Why'd I betray my friend?
Lying until the end
Living life so pretend
It's time to make my amends
I'll never hurt you again
Pokušení -
Proč mne nenecháš na pokoj?i
Číhají v každém rohu, kudy procházím

Sebekontrola -
Neobracej se ke mně teď zády
Když tě potřebuji ze všeho nejvíce

Stálá tíseň testuje moji vůli
Moje vůle nebo moje nechuť
Má sebekontrola mě stále opouští...

Hipokryte -
Jak jsi mohl být tak krutý?
A očekávat, že změním svoji víru

Vzdor -
Není to tak těžké, jak se zdá
Když zavíráš dveře

Prožil jsem tu tak dlouho s důvěrou v tebe
Doufám, že jsi zapomněl
Právě tehdy, když jsem si myslel, že ti věřím...

"Co právě děláš?
Co právě děláš?"

Nastal můj čas na rozdávání
Všechno začíná být příliš skutečné
Žiji ve strachu -
Kdy lžeš a kdy pouze předstíráš?
Nyní se to končí
Již nikdy ti nebudu znovu věřit
Je čas, aby jsi vše napravil
Podívej se do zrcadla, můj příteli

"Že jsem se nezachoval, tak jak jsem měl"

"Vše, co potřebuješ, je kolem tebe.
Jedině nebezpečí je v tobě."

"Myslel jsem, že můžeš kontrolovat život,
Ale není tomu tak. Je zde něco,
Co nemůžeš kontrolovat."

Podívej se pravdě rovnou do očí
To mne trápí ze břehu na břeh
Závodím s časem, abych všechny potěšil
Všechny, ale pouze na jedné záleží

Odrazy skutečnosti
Pomalu přicházejí na dohled
Jak jsi k čertu mohl na mne zapomenout?
Po všem tom pekle, do kterého jsem tě dostal

Nastal můj čas na rozdávání
Všechno začíná být příliš skutečné
Žiji ve strachu -
Proč jsem tě zradil, můj příteli?
Lžu až do konce
Prožívám život, tak že předstírám
Je čas, aby jsi vše napravil
Nikdy tě znovu nezraním
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy